Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Kalendarium zmian w prawie spółek
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kalendarium zmian w prawie spółek

Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek podlegają ciągłym modyfikacjom. Czerwiec 2022 r. to miesiąc zmian w funkcjonowaniu KRS. Z kolei z dniem 13 października 2022 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja K.s.h. Odroczono natomiast termin wdrożenia w spółkach e-Doręczeń. Poza tym trwają prace legislacyjne nad innymi zmianami związanymi z funkcjonowaniem spółek.

1 czerwca 2022 r.

• Dostosowanie KRS do nowych zasad podpisywania sprawozdań finansowych

Z dniem 1 czerwca 2022 r. został zmodyfikowany art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Obecna treść tej regulacji wraz z art. 69 ust. 3a ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) stanowi podstawę prawną obowiązku przekazania do KRS odmowy podpisu sprawozdania finansowego, a także oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmowy złożenia takiego oświadczenia (o ile zostały sporządzone).

Ustawodawca przyjął bowiem, że 1 czerwca 2022 r. system RDF (obsługujący składanie dokumentów finansowych do KRS) zostanie dostosowany do nowych rozwiązań prawnych związanych z podpisywaniem sprawozdań finansowych. Dlatego zgodnie z przepisami przejściowymi sprawozdania finansowe zatwierdzone przed dniem 1 czerwca 2022 r., do których zostały sporządzone te dokumenty, można złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w KRS w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 czerwca 2022 r. (art. 13 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r. poz. 2106).

Termin ten nie dotyczy podmiotów, w których sprawozdanie finansowe zostanie podpisane przez wszystkich członków organu wieloosobowego, a także w sytuacji, gdy zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpiło 1 czerwca 2022 r. lub później. W takich okolicznościach zastosowanie mają ogólne zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS.

21 czerwca 2022 r.

• Newsletter KRS

Z dniem 21 czerwca 2022 r. ma zostać uruchomiona tzw. usługa newslettera KRS. Polega ona na automatycznym przekazywaniu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji (...). Przekazywane informacje będą obejmować numer w KRS, sygnaturę sprawy oraz datę rejestracji sprawy (w razie zarejestrowania sprawy) albo datę dokonania wpisu i numer wpisu (w razie dokonania wpisu). Usługa ta ma chronić spółki. Umożliwi bowiem łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji o próbie dokonania zmiany w KRS podjętej przez osoby nieuprawnione.

Informacje takie będzie mógł uzyskać każdy, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazał numer w KRS podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć. Zainteresowany będzie mógł otrzymywać jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż 50 podmiotów. Informacje będą przesyłane przez wskazany okres, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. Kwestie te będzie regulował nowy art. 10a ustawy o KRS.

13 października 2022 r.

• Istotna nowelizacja K.s.h.

Kodeks spółek handlowych zostanie istotnie znowelizowany z dniem 13 października 2022 r. Główne zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia do K.s.h. regulacji prawnej prawa grup spółek (prawa holdingowego, prawa koncernowego),
 • reformy zasad sprawowania nadzoru w spółkach kapitałowych; wprowadzane regulacje dotyczą w szczególności nowych zasad funkcjonowania rad nadzorczych,
 • wyeliminowania wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny.

Więcej na temat tych zmian można przeczytać w dodatku do GP nr 42 z 2022 r.

Dzień z komunikatu, najpóźniej 1 stycznia 2024 r.

• e-Doręczenia w spółkach

Z dniem 27 maja 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych. Według dotychczasowych regulacji podmioty uzyskujące wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS już 5 lipca 2022 r. miały być objęte obowiązkiem posiadania adresu do e-Doręczeń. Natomiast podmioty wpisane do tego rejestru przed tym dniem miały go uzyskać przed 1 października 2022 r. Posiadanie takiego adresu wpisanego do bazy adresów elektronicznych (będącej rejestrem publicznym) stanowi jednocześnie żądanie doręczania korespondencji przez podmioty publiczne (np. ZUS) na ten adres.

Obecnie w przepisach nie wskazano konkretnej daty, od kiedy przedsiębiorcy z KRS zostaną objęci obowiązkiem posiadania adresu do e-Doręczeń. Nowy termin ma być określony komunikatem ministra właściwego do spraw informatyzacji. Komunikat ten będzie ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie e-korespondencji określonym w tym komunikacie. Przy czym termin z komunikatu nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.

Podmioty, które będą uzyskiwać wpis do rejestru przedsiębiorców KRS od dnia określonego w tym komunikacie, otrzymają adres do e-Doręczeń automatycznie. Natomiast przedsiębiorcy wpisani do KRS przed dniem określonym w tym komunikacie (w tym np. spółki z o.o. z udziałem prywatnym) będą mieli obowiązek utworzyć adres do e-Doręczeń w terminie 3 miesięcy od dnia wskazanego w komunikacie.

Poza tym mogą być wprowadzone także inne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek ze względu na trwające prace legislacyjne (patrz ramka).

Prace legislacyjne dotyczące zmian w prawie spółek

Ułatwienie procesu zawiązywania i rejestracji spółki

Na etapie rządowych prac legislacyjnych jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (UC111).

Według projektu ustawa ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. Dotyczy wdrożenia regulacji unijnych w zakresie tłumaczeń wzorców umowy spółki (co najmniej w języku urzędowym UE powszechnie rozumianym) oraz realizacji wymogów informacyjnych.

Nowelizacja przewiduje też zmiany w zakresie umożliwienia wpłat na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. w organizacji. Nowe regulacje mają przeciwdziałać sytuacjom, gdy instytucje finansowe w celu założenia rachunku żądają potwierdzenia wpisu do KRS.

Zmiany w restrukturyzacji i transgraniczne przekształcenia, połączenia, podziały spółek

Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Prawo upadłościowe (nr projektu UC120) oraz do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UC123). Dotyczą one wdrożenia regulacji unijnych.

Pierwszy projekt odnosi się do dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości, zwanej też dyrektywą drugiej szansy. Państwa członkowskie powinny wdrożyć jej postanowienia, co do zasady, do dnia 17 lipca 2022 r. (art. 34 ust. 1 i 3 dyrektywy). Prawodawca unijny dąży do tego, aby w sposób precyzyjny określić przesłanki determinujące jak najszybsze podjęcie działań służących ustaleniu trudności przedsiębiorcy związanych z płynnością finansową, a następnie odpowiednich działań naprawczych, o ile są one możliwe i słuszne. Czas pokaże, w jaki sposób polski ustawodawca wdroży regulacje omawianej dyrektywy drugiej szansy.

Natomiast zmiany ujęte w drugim z wymienionych projektów założeń mają na celu wdrożenie przepisów unijnych w szczególności w zakresie transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.