Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Reprezentacja spółki w likwidacji i upadłości
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Reprezentacja spółki w likwidacji i upadłości

Gazeta Podatkowa nr 96 (1867) z dnia 2.12.2021
Paweł Cierkoński

W spółce handlowej przechodzącej w fazę likwidacji albo po otwarciu restrukturyzacji czy ogłoszeniu upadłości mogą zmienić się zasady reprezentacji. Jeśli w nazwie spółki uwidoczniony jest dodatek wskazujący na któreś z tych zdarzeń, kontrahent powinien zweryfikować, czy członkowie zarządu albo wspólnicy mogą nadal dokonywać czynności za spółkę.

Likwidacja, restrukturyzacja i upadłość dla zwyczajnego uczestnika obrotu mogą okazać się pojęciami niejasnymi, a w każdym razie odstraszającymi. Dla wierzycieli i kontrahentów mogą oznaczać różne skutki, niekoniecznie wyłącznie niekorzystne.

Warunkiem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność przedsiębiorcy. Z kolei postępowanie restrukturyzacyjne może zostać otwarte, gdy przedsiębiorca jest niewypłacalny albo tylko zagrożony niewypłacalnością. Likwidacja spółki może natomiast zostać otwarta niezależnie od poziomu jej niewypłacalności. Celem postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy jest zbiorowe zaspokojenie roszczeń wierzycieli przy możliwym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. Po zakończeniu postępowania upadłościowego spółka jest wykreślana z KRS. Ten sam skutek występuje po zakończeniu likwidacji. W jej toku likwidator powinien wykonać zobowiązania spółki. Jeśli stwierdzi, że spółka jest niewypłacalna, zamiast kontynuować likwidację, powinien złożyć wniosek o ogłoszenie jej upadłości.

Z kolei celem większości postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie upadłości i zawarcie układu z wierzycielami. Wykonanie układu pozwoli zachować byt samej spółki.

Upadłość

Po ogłoszeniu upadłości spółki w KRS obok danych osób uprawnionych do reprezentacji (dział 2 KRS, gdzie ujawnia się informacje o wspólnikach czy członkach zarządu) pojawiają się dane syndyka.

Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne (art. 75 ust. 1art. 77 ust. 1 ustawy Prawa upadłościowego - Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.). W praktyce, choć np. członkowie zarządu spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości zachowują swoje funkcje, to ich rola w kierowaniu spółką jest marginalna. Mogą dokonywać tylko czynności prawnych niedotyczących masy upadłości.

Jeśli uczestnik obrotu ma dokonywać czynności ze spółką w upadłości, powinien w tej sprawie kontaktować się z syndykiem, a nie z osobami ujawnionymi w dziale 2 KRS.

Restrukturyzacja

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może, ale nie musi wpływać na kompetencje wspólników czy zarządu co do reprezentowania spółki. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które różnią się zakresem ochrony majątku dłużnika przed wierzycielami i powiązanych z tym zakresem ograniczeń w wykonywaniu zarządu własnego.

W najmniej złożonym z postępowań restrukturyzacyjnych, postępowaniu o zatwierdzenie układu, zarząd dłużnika nie jest w żaden sposób ograniczony. Z kolei w postępowaniu sanacyjnym dłużnikowi odejmuje się zarząd, a masą sanacyjną zarządza zarządca. Natomiast w dwóch pozostałych rodzajach postępowań (przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym) dłużnik utrzymuje zarząd, ale działa wespół z powołanym przez sąd nadzorcą sądowym. Zgoda nadzorcy jest niezbędna do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli (art. 39 Prawa restrukturyzacyjnego). Zarówno w przyspieszonym postępowaniu układowym, jak i w postępowaniu układowym sąd może uchylić zarząd dłużnika, gdy ten, najogólniej mówiąc, uchybia zasadom sprawowania zarządu. Wówczas miejsce nadzorcy sądowego zajmuje zarządca.

Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz dane nadzorcy bądź zarządcy są ujawniane w dziale 6 KRS. Jeśli dla spółki ustanowiono zarządcę, w sprawie zawarcia umowy czy innej czynności należy kontaktować się z nim, a nie z zarządem spółki czy wspólnikami uprawnionymi do reprezentacji.

Likwidacja

Likwidacja jest konsekwencją jednego ze zdarzeń powodujących rozwiązanie umowy spółki. Wśród nich może być uchwała wspólników (akcjonariuszy) i przyczyny wskazane w umowie lub statucie spółki. Wyjątkowo przyczyną otwarcia likwidacji może też być orzeczenie sądu rozwiązujące spółkę.

W toku likwidacji spółką kierują likwidatorzy. W przypadku np. spółki kapitałowej są nimi dotychczasowi członkowie zarządu, chyba że umowa (statut) lub uchwała wspólników (walnego zgromadzenia) stanowi inaczej. Likwidatorzy mogą być ustanowieni przez sąd, gdy na mocy jego orzeczenia dochodzi do rozwiązania spółki (por. np. art. 276 K.s.h. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Dane likwidatorów i sposób reprezentacji spółki w fazie likwidacji ujawniane są w KRS.

Upadłość, restrukturyzacja, likwidacja - podmioty uprawnione do reprezentacji

Upadłość

» Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcę reprezentuje syndyk.
» Przedsiębiorca zachowuje prawo zarządu tylko co do nielicznych czynności niedotyczących masy upadłości.

Restrukturyzacja

» W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik zachowuje w pełni prawo zarządu.
» W przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym dłużnik utrzymuje zarząd, ale, co do zasady, na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebuje zgody nadzorcy sądowego. W obu postępowaniach sąd może uchylić zarząd dłużnika. Wówczas za dłużnika działa zarządca.
» W postępowaniu sanacyjnym dłużnikowi odejmuje się zarząd, a masą sanacyjną zarządza zarządca.

Likwidacja

» Spółkę reprezentuje likwidator albo likwidatorzy.
» Zakres uprawnień likwidatora nie jest zależny od tego, czy został ustanowiony przez sąd czy przez właściwy organ spółki.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.