Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Informowanie o zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji firmy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Informowanie o zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji firmy

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021

Zawieszenie i wznowienie na formularzu CEIDG-1

Zawiesić działalność gospodarczą może zasadniczo tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Z uprawnienia tego może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, wychowawczym lub rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Jednak przepisy Prawa przedsiębiorców dopuszczają w trakcie zawieszenia działalności m.in. wykonywanie przez przedsiębiorcę wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony. Dokonując zawieszenia może jednak samodzielnie określić czas, przez jaki firma ma być zawieszona - okres ten nie może być krótszy niż 30 dni (28 lub 29 dni w lutym). Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu CEIDG-1.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku, ale można też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku. Należy jednak wziąć pod uwagę jakie skutki w zakresie składek ZUS i podatków wiążą się z wybraną datą rozpoczęcia zawieszenia. Przykładowo wskutek zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca przestaje być objęty obowiązkiem ubezpieczeń w ZUS. Jak już wspomniano wcześniej, następuje to od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

Jeżeli przedsiębiorca zawiesza działalność w trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas za okres jej prowadzenia w tym miesiącu ma obowiązek przekazać do ZUS odpowiednie druki rozliczeniowe. Rozlicza w nich za siebie składki ubezpieczeniowe za czas, w którym działalność gospodarcza była przez niego w tym miesiącu prowadzona. Składki społeczne za siebie (ewentualnie za współpracownika) rozlicza proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w tym miesiącu, natomiast składkę zdrowotną opłaca w pełnej obowiązującej go wysokości (jest ona bowiem miesięczna i niepodzielna).


Jeśli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie będzie skuteczne wtedy, gdy działalność gospodarczą zawieszą wszyscy wspólnicy.


Wraz ze wznowieniem działalności zostają przywrócone obowiązki, które firma realizuje wobec urzędów publicznych, przede wszystkim wobec ZUS i urzędu skarbowego. Działalność można wznowić w każdym momencie, nie wcześniej jednak niż 30 dni po zawieszeniu. Przedsiębiorca może wybrać i podać datę wznowienia działalności gospodarczej już na etapie składania wniosku o zawieszenie działalności. W takim wypadku działalność zostaje wznowiona automatycznie w terminie wskazanym w tym wniosku. Jeżeli przedsiębiorca zmieni zdanie i postanowi wznowić działalność w innym terminie niż wskazany początkowo, to powinien złożyć osobny wniosek, w którym wskaże inną datę wznowienia działalności.

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się zawiesić działalność gospodarczą bezterminowo, wówczas zawieszenie trwa aż do momentu, kiedy właściciel firmy zdecyduje się złożyć wniosek o wznowienie działalności firmy.

Trzeba pamiętać, iż wznowienie działalności następuje zgodnie z danymi, które widnieją we wpisie do CEIDG i w innych urzędach. Jeżeli dane te zmieniły się w trakcie zawieszenia, np. przedsiębiorca nie jest uprawniony do korzystania z preferencyjnych składek ZUS, należy zgłosić te zmiany do właściwego urzędu.

Likwidacja jednoosobowej działalności

Jednoosobową działalność gospodarczą trzeba wyrejestrować w CEIDG, spółkę cywilną w GUS. Obecnie przepisy nie przewidują już obowiązku złożenia wniosku o wykreślenie wpisu z CEIDG w ciągu 7 dni od trwałego zaprzestania prowadzenia działalności. Wniosek o wyrejestrowanie firmy można złożyć w dowolnym terminie, jednak informacje te powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej należy złożyć w sytuacji, gdy już faktycznie zakończono prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej o zakończeniu prowadzenia działalności nie muszą już osobiście informować organów prowadzących te rejestry. Organ prowadzący rejestr działalności usuwa przedsiębiorcę z rejestru samodzielnie, po uzyskaniu informacji o wykreśleniu działalności z CEIDG, tj. bez oczekiwania, aż przedsiębiorca sam złoży taki wniosek.

Wniosek o wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z CEIDG składa się na formularzu CEIDG-1. Wniosek o wykreślenie z CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych o wykreśleniu. Jest ono dokonywane z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Co jednak istotne, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nie oznacza usunięcia danych z wpisu do CEIDG. Informacje o wykreślonych przedsiębiorcach widnieją w bazie przedsiębiorców CEIDG, z adnotacją "wykreślone". Zaświadczenie o wykreśleniu firmy z CEIDG można pobrać odszukując swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierając opcję Drukuj/Pobierz PDF.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, który jest organem prowadzącym CEIDG, informuje elektronicznie o wykreśleniu przedsiębiorcy urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne organy (w tym organy prowadzące rejestry działalności regulowanej).

Najważniejsze rubryki w formularzu CEIDG-1 przy składaniu wniosku o wykreślenie firmy

Pole 16. "Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej":

1) Data trwałego zaprzestania działalności gospodarczej - należy podać ostatni dzień prowadzenia działalności gospodarczej. Pole uzupełnia się tylko, jeśli przedsiębiorca wykreśla swój wpis po dacie rozpoczęcia (tj. prowadził wcześniej firmę).
2) Rezygnuję z zaprzestania wykonywania działalności - pole to należy zaznaczyć, jeśli przedsiębiorca planuje przywrócić swój wpis - kontynuować prowadzenie działalności (anulować zamknięcie).
3) Przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową - należy zaznaczyć, jeżeli jednoosobową działalność gospodarczą przekształcono w jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną.
4) Nie podjęto działalności - wypełnia się, jeśli faktycznie nie podjęto lub nie planuje się podjąć działalności. Wpis zostanie ukryty - nie będzie można odnaleźć go w bazie przedsiębiorców. Każdy może skorzystać z tej opcji przed planowaną datą rozpoczęcia prowadzenia działalności.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.