Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Rewolucja w prawach konsumentów
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rewolucja w prawach konsumentów

Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Polska, tak jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązana jest do wdrożenia postanowień tzw. dyrektywy Omnibus, dotyczącej ochrony praw konsumenta. Zmiany mają na celu wdrożenie większej przejrzystości zakupów w sieci, wprowadzają zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazu i wycieczki, a także regulują sposób uwidaczniania cen w przypadku zastosowania obniżek i promocji.

Przepisy dyrektywy Omnibus zostaną implementowane do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (obecnie zakończył się etap konsultacji i opiniowania projektu ustawy przygotowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - stan na dzień oddania GP do druku).

Internetowa platforma handlowa

Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość konsumentom zawierającym umowy on-line. Jak czytamy w uzasadnieniu projektowanej ustawy: "Obecnie konsument korzystający z internetowej platformy handlowej otrzymuje różnorodne oferty od dostawców zewnętrznych sprzedających na danej internetowej platformie handlowej, jak również oferty od samej internetowej platformy handlowej. Konsumenci nie zawsze wiedzą, w jaki sposób ustalono ranking ofert prezentowanych im na internetowej platformie handlowej, ani z kim zawierają umowę (z samą platformą czy sprzedawcą zewnętrznym czy z przedsiębiorcą czy innym konsumentem). Konsumenci mogą pozostawać w błędnym przekonaniu, że mają do czynienia z przedsiębiorcami, a tym samym, że korzystają z praw przysługujących konsumentom".

W związku z powyższym ma zostać wprowadzona definicja internetowej platformy handlowej, zgodnie z którą jest to usługa korzystająca z oprogramowania, w tym strony internetowej, części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, która umożliwia konsumentom zawieranie umów na odległość z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami. Dostawcą internetowej platformy handlowej będzie przedsiębiorca, który umożliwia korzystanie lub obsługuje taką platformę. Na niego nałożony zostanie szereg nowych obowiązków informacyjnych, np. o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania. Będzie on również musiał informować konsumentów o głównych parametrach determinujących wyniki tego wyszukiwania. Ponadto, jeśli osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe oświadczy, że nie jest przedsiębiorcą, dostawca internetowej platformy handlowej będzie musiał zamieszczać krótkie oświadczenie, z którego będzie wynikać, iż przepisy konsumenckie nie mają zastosowania do zawartej umowy, np. kupujący nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Taki przedsiębiorca będzie również musiał informować o podziale obowiązków związanych z umową zawieraną przez konsumenta na internetowej platformie handlowej, pomiędzy osobą trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe a nim jako dostawcą internetowej platformy handlowej.

Umowy "opłacone" danymi osobowymi

Dyrektywa Omnibus rozszerza prawa konsumentów również na usługi cyfrowe, w zamian za które konsumenci nie ponoszą opłat, ale dostarczają dane osobowe. Przepisy ustawy o prawach konsumenta będą stosowane do umów, na podstawie których:

 • przedsiębiorca zobowiązał się dostarczyć lub dostarczył treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym, lub usługi cyfrowe, a
 • konsument zobowiązał się udostępnić lub udostępnił przedsiębiorcy dane osobowe.

Uszczegółowiono też, iż przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tj. RODO. Projekt ustawy reguluje również skutki odstąpienia od umowy "opłaconej" danymi. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca będzie mógł uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej bądź przez zablokowanie konta użytkownika.

Większa ochrona seniorów

Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę konsumenta w przypadku zawierania umów poza lokalem. Regulacje te nie wynikają bezpośrednio z dyrektywy Omnibus, ale projektodawca polskich przepisów uznał, iż zagadnienie to jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że najczęściej naruszenia praw konsumentów dotykają osób starszych, dla których konsekwencje finansowe są najbardziej dotkliwe. Konsument, który zawrze umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, będzie miał więcej czasu na odstąpienie od takiej umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin ten zostanie wydłużony z obecnych 14 dni do 30 dni.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do wszystkich rodzajów sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, gdyż niektóre z nich ustawa o prawach konsumenta wyłącza z tej regulacji. Dotyczy to np. umów o usługi zdrowotne, które w ostatnim czasie bardzo często są przedmiotem sprzedaży poza lokalem. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku sprzedaży wyrobów medycznych. Obecnie nie można odstąpić od umowy sprzedaży takiego wyrobu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z proponowaną regulacją, konsumentom - stronom takich umów będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy, zaś przedsiębiorcy będą mieli określone obowiązki informacyjne związane z tym prawem.

Nowe zasady obniżek cen

Zmiany obejmą również ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług. Doprecyzowany zostanie sposób uwidaczniania cen w przypadku zastosowania obniżek. W każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi będzie istniał obowiązek podania - obok informacji o obniżonej cenie - również informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W odniesieniu do towarów, które będą oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, trzeba będzie podać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, będzie istniał obowiązek podania informacji o obniżonej cenie oraz informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania. Takie same zasady będą obowiązywały w reklamach, w których przedsiębiorca podaje cenę reklamowanego towaru lub usługi.

Planowane jest, że ustawa wejdzie w życie 3 miesiące po dniu ogłoszenia. Przepisy, zgodnie z unijnymi wymaganiami, powinny być obowiązkowo stosowane od maja 2022 r.

Pozostałe zmiany istotne dla przedsiębiorców i konsumentów:

- zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazu i wycieczki,
- zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zawieranej podczas wycieczki lub podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta, albo pokazu,
- zmiany w obowiązujących obowiązkach informacyjnych przedsiębiorcy - usunięty zostanie wymóg informowania o numerze faksu, przedsiębiorca będzie musiał obligatoryjnie poinformować konsumenta o numerze telefonu i adresie e-mail,
- obowiązek informowania konsumenta o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje,
- uznanie wprowadzenia towaru na rynek w co najmniej jednym państwie członkowskim jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach, gdy towar ten różni się składem lub właściwościami, za działanie wprowadzające w błąd konsumenta.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.