Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Naruszenie zakazów w pandemii nie zablokuje pomocy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Naruszenie zakazów w pandemii nie zablokuje pomocy

Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Jolanta Białkowska

Do naruszenia zakazów, nakazów lub ograniczeń wprowadzonych na skutek pandemii dochodzi dopiero w momencie prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorcom nie można więc odmówić lub odebrać pomocy publicznej COVID-19 z powodu mandatu lub kary administracyjnej związanej z nieprzestrzeganiem reguł wprowadzonych w związku z koronawirusem.

Odmowa udzielenia pomocy

Dla przedsiębiorców wsparcie, jakie płynie od państwa w związku z pandemią, w większości przypadków jest objęte pomocą publiczną COVID-19. Tak jest np. w przypadku zwolnienia ze składek ZUS, dofinansowania wynagrodzenia pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Funduszu Pracy. To samo dotyczy dotacji na bieżące funkcjonowanie firmy przyznawanej przez PUP, jak i subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Do wszystkich tych form wsparcia mają zastosowanie te same przepisy odnośnie odmowy udzielenia pomocy w związku z łamaniem przez przedsiębiorcę ograniczeń, jakie zostały wprowadzone na skutek pandemii. Ma to swoje umocowanie w art. 23 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 ze zm.), zwanej dalej specustawą. Odmowa udzielenia pomocy publicznej ma związek z naruszeniem ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). Do takich należało np. czasowe ograniczenie w prowadzeniu niektórych działalności, np. zamknięcie klubów fitness czy stacjonarnej gastronomi.

Oświadczenie i zwrot pomocy

Przy ubieganiu się o pomoc publiczną w związku z COVID-19 przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów przyjętych w związku z pandemią. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Decyzję o obowiązku zwrotu pomocy wydaje podmiot udzielający pomocy publicznej. Ma to swoje umocowanie w art. 23 ust. 5 specustawy.

Objaśnienia prawne

Na tle art. 23 specustawy powstało wiele wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do momentu, w którym dochodzi do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, nakazów, ograniczeń. Czy tym momentem jest wystawienie mandatu lub ukaranie karą administracyjną, czy definitywne rozstrzygnięcie, tj. prawomocne i ostateczne? Czy odpowiedzialność przedsiębiorcy dotyczy wyłącznie naruszenia obostrzeń, które wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością, czy może również tych, które pozostają bez związku z prowadzoną działalnością? Kwestie te wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w objaśnieniach prawnych w temacie konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców zakazów, nakazów, ograniczeń związanych z pandemią. Objaśnienia te zostały wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zatem, jeśli przedsiębiorca zastosuje się do tych objaśnień prawnych, to nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do tych objaśnień. Mowa o tym w art. 35 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

W oparciu o objaśnienie prawne z dnia 7 kwietnia 2021 r. skierowane do rzecznika MŚP, stwierdzenie naruszenia zakazów, nakazów lub ograniczeń w związku z COVID-19 w rozumieniu art. 23 ust. 1 i 2 specustawy następuje po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym i ostatecznym). W opinii Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stwierdzenie naruszenia powinno następować po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych czynności wyjaśniających i dokonaniu wszechstronnej oceny dowodów (zwłaszcza art. 6, art. 7, art. 7a, art. 77art. 81a K.p.a. oraz art. 5 § 2, art. 6 i art. 7 K.p.k. w zw. z art. 8 K.p.s.w., art. 95-99 K.p.s.w.). Zdaniem resortu pierwszym momentem, w jakim potencjalnie można mówić o stwierdzeniu naruszenia przez właściwy organ, wydaje się być wydanie rozstrzygnięcia:

 • w sprawie wykroczenia - w drodze mandatu albo wyroku sądu w razie odmowy jego przyjęcia (art. 3299 K.p.s.w.),
 • w sprawie administracyjnej kary pieniężnej - w drodze decyzji administracyjnej (art. 104 K.p.a).

W objaśnieniach prawnych resort rozwoju zaznaczył też, że w razie niedających się usunąć wątpliwości należy przyjąć wykładnię korzystną dla przedsiębiorców (art. 11 Prawa przedsiębiorców oraz art. 7a K.p.a.). W tym ujęciu odpowiedzialność przedsiębiorcy powinna dotyczyć wyłącznie naruszenia tych obostrzeń, które wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością. Odpowiedzialność nie powinna dotyczyć naruszeń takich obostrzeń, które pozostają bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą po godzinach pracy przedsiębiorcy. Przykładowo podmiot, który udzielił przedsiębiorcy pomocy publicznej COVID-19 nie ma podstaw do rozwiązania umowy przyznającej wsparcie, a co się z tym wiąże do zobowiązania przedsiębiorcy do zwrotu otrzymanych środków, tylko z powodu mandatu za brak maseczki ochronnej, który został wystawiony poza godzinami pracy przedsiębiorcy i przy braku jakiegokolwiek związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Naruszenie zakazów, nakazów lub ograniczeń w związku z COVID-19 następuje po rozstrzygnięciu prawomocnym i ostatecznym.


Naruszenie zakazów, nakazów czy ograniczeń w związku z pandemią ogranicza więc dostęp do pomocy publicznej COVID-19, ale tylko pod warunkiem, że ma związek z prowadzaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, a rozstrzygnięcie w tym temacie ma definitywny charakter, np. prawomocny wyrok sądu niekorzystny dla przedsiębiorcy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.