Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Obniżenie wpłaty finansowanej przez pracownika
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Obniżenie wpłaty finansowanej przez pracownika

Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Kinga Romas

Przedsiębiorcy z tzw. czwartego i zarazem ostatniego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych przystąpili już do programu. To oznacza, że duża część z nich po raz pierwszy będzie musiała odprowadzić wpłaty na rachunki uczestników PPK. Pracownicy, którzy zarabiają najmniej, mają możliwość obniżenia kwoty swojej podstawowej wpłaty. Jakie obowiązki ma wówczas pracodawca?

Wpłata pracownika

Podstawowa wpłata osoby zatrudnionej ustalona została na poziomie 2% wynagrodzenia.

Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. Aby podmiot zatrudniający odprowadzał wpłatę dodatkową finansowaną ze środków pracownika, wymagane jest złożenie stosownej dyspozycji w tym zakresie.

Możliwość obniżenia wpłaty

Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej.

W przypadku osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% wartości minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. jest to kwota 3.360 zł, tj. 2.800 zł × 120%), wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia. Przy czym 0,5% jest wartością minimalną, co nie oznacza, że jedynie dopuszczalną (może to być obniżenie np. do 1,5% czy 1%).

Poza tym wielkość etatu nie ma tu znaczenia. Polski Fundusz Rozwoju w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wskazał, że: "(...) uprawnienie do obniżenia wpłaty do PPK finansowanej przez uczestnika jest uzależnione wyłącznie od wysokości osiąganego wynagrodzenia. A zatem osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy są uprawnione do złożenia deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej, o ile ich wynagrodzenie nie przekracza kwoty 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że nie przeliczamy wynagrodzenia takiej osoby do pełnego etatu".

W sytuacji gdy pracownik obniży wysokość deklarowanej wpłaty podstawowej, pracodawca nie może zrobić tego samego i nadal musi odprowadzać wpłatę w wysokości odpowiadającej wartości 1,5% wynagrodzenia.

Jednakże, aby wpłata została obniżona, pracownik musi złożyć stosowną deklarację, w której samodzielnie określi wysokość obniżonej wpłaty.

Deklarację o wysokości wpłaty podstawowej uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczy kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złoży uwzględnioną przez podmiot zatrudniający deklarację.


Wzór deklaracji w sprawie finansowania podstawowej wpłaty do PPK w obniżonej wysokości dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.

Obowiązki pracodawcy

Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie przekroczy kwotę limitu. Oznacza to, że w miesiącach, w których uczestnik otrzyma wynagrodzenie wyższe od kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia, pracodawca zobowiązany jest naliczyć wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2% (przykład).

Gdy uczestnik PPK przepracuje tylko część miesiąca z usprawiedliwionych przyczyn takich jak: absencja chorobowa czy urlop bezpłatny, ale podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, osiągana z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny miesiąc, będzie wyższa niż kwota 120% minimalnego wynagrodzenia (kwota zagwarantowana w umowie o pracę), wówczas osoba zatrudniona w danym miesiącu nie ma prawa do złożenia deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej i pracodawca (nawet jeśli taka deklaracja zostanie mu złożona) nie uwzględnia jej i odprowadza wpłatę w wysokości 2% wynagrodzenia.

Odpowiedzialność pracownika

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach, musi samodzielnie zsumować wynagrodzenie uzyskiwane przez siebie ze wszystkich stosunków zatrudnienia, z których jest objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. W przekazywanej pracodawcy deklaracji składa oświadczenie o treści: "Oświadczam, że spełniam warunki do skorzystania z możliwości obniżenia wpłaty podstawowej do PPK finansowanej z mojego wynagrodzenia, tzn. moje wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł, w bieżącym miesiącu, nie przekroczyło kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia". Tym samym to on ponosi odpowiedzialność za prawidłowość ustalenia możliwości skorzystania z preferencji.

Ustawodawca w ustawie o PPK jasno wskazał, że podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

Przykład

Pan Bolesław Kowalski złożył deklarację w zakresie obniżenia wpłaty podstawowej do PPK do 0,5%. Jego wynagrodzenie osiągane z tytułu wykonywania umowy o pracę wynosi 2.800 zł. Jednak w maju br. zostanie mu wypłacona premia w wysokości 1.500 zł.

Zatem w maju br. Pan Bolesław osiągnie wynagrodzenie wyższe od kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 r., tj. powyżej kwoty 3.360 zł. Oznacza to, że w maju br. pracodawca nie będzie uwzględniał złożonej deklaracji i odprowadzi wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2% wynagrodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.