Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   COVID-19 Pomoc publiczna dla firm na ratowanie i restrukturyzację
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

COVID-19
Pomoc publiczna dla firm na ratowanie i restrukturyzację

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Jolanta Białkowska

Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą uzyskać ze środków budżetu państwa pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Pomoc państwa przyjmuje formę wsparcia finansowego w postaci pożyczek lub wejść kapitałowych oraz ulg w spłacie niektórych należności publicznoprawnych.

Notyfikacja dla dużych

Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2019 r. nie mogą skorzystać z wielu form pomocy publicznej przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Dla nich przewidziano finansowanie działań naprawczych, które mają na celu zrestrukturyzowanie firmy, a co się z tym wiąże - przywrócenie jej rentowności i umożliwienie ponownego osiągnięcia pozycji konkurencyjnej. Mowa tu o instrumentach wsparcia finansowanych z budżetu państwa na podstawie programu pomocowego rangi ustawowej, tj. ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (na dzień oddania GP do druku ustawa po poprawkach Senatu została przekazana do Komisji Gospodarki i Rozwoju). Na gruncie tych przepisów pomoc dla przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro-, małych i średnich) będzie udzielana bez konieczności jej indywidualnej notyfikacji. Tylko w przypadku przedsiębiorców spoza tego sektora (dużych) oraz gdy pomoc dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP będzie większa niż równowartość 10 mln euro - konieczne będzie uzyskanie zgody Komisji Europejskiej (tzw. pomoc indywidualna).

Trudna sytuacja

Pomoc na ratowanie lub restrukturyzację na podstawie krajowego programu pomocowego (ustawy) może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ogólnie rzecz ujmując, jest to podmiot, który bez interwencji państwa prawie na pewno będzie skazany na zniknięcie z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Precyzując, ma spełniać kryteria przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością, o których mowa w art. 141 ust. 2 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub przedsiębiorcy niewypłacalnego w rozumieniu art. 11 ustawy - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

Powołane przepisy zakładają, że przedsiębiorstwo zostanie uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy zajdzie jedna z następujących okoliczności:

 • wysokość niepokrytych strat podmiotu przekracza: 50% wysokości kapitału zarejestrowanego/50% kapitału według ksiąg podmiotu,
   
 • jest przedmiotem postępowania upadłościowego lub spełnia kryteria objęcia postępowaniem upadłościowym,
   
 • jeśli w ciągu 2 lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1 (nie dotyczy to MŚP).

Warunki wsparcia

Pomoc będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej pod warunkiem, że:

 • podjął działalność gospodarczą w danej dziedzinie w okresie co najmniej 3 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy,
   
 • nie ubiega się o pomoc publiczną w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa oraz w sektorze finansowym,
   
 • nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja.

Ze wsparcia zasadniczo wyłączone są przedsiębiorstwa należące do grupy kapitałowej, choć na pewnych warunkach będą mogły ją uzyskać. Tak będzie, gdy wykażą, że trudna sytuacja ekonomiczna ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej, albo jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Restrukturyzacja

Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej ma do dyspozycji trzy kategorie pomocy publicznej, tj. pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację.

Pomoc na ratowanie to ograniczone w czasie wsparcie finansowe w celu umożliwienia przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności. Ma charakter zwrotny, gdyż udzielana będzie w formie pożyczki ograniczonej do kwoty niezbędnej do kontynuowania podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy w okresie, na który pomoc została przyznana. Nie może to być dłużej niż 6 miesięcy.


Pomoc na restrukturyzację może być udzielana w formie ulgi w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej.


Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być przyznane na okres dłuższy niż w przypadku pomocy na ratowanie, jako jego kontynuacja bądź jako samodzielny instrument. Udzielane będzie w formie pożyczki na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Pomoc publiczna na restrukturyzację jest wsparciem udzielanym w oparciu o plan restrukturyzacji, określający działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Powinna stanowić uzupełnienie środków własnych przedsiębiorcy w finansowanie kosztów restrukturyzacji. Ich udział w kosztach restrukturyzacji ma wynieść co najmniej 25% w odniesieniu do mikro- lub małego przedsiębiorcy, 40% w przypadku średniego. Wśród form udzielenia pomocy na restrukturyzację wyróżnia się objęcie obligacji emitowanych przez przedsiębiorcę, pożyczki. Inne formy pomocy dotyczą:

 • objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym bądź udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji,
   
 • zmiany terminów spłaty pożyczki,
   
 • konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Podmiotem udzielającym pomocy na ratowanie lub restrukturyzację w formie wsparcia finansowego będzie Agencja Rozwoju Przemysłu lub minister właściwy ds. gospodarki, natomiast w formie ulgi w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej, stanowiącej element planu restrukturyzacyjnego - organ, który nałożył karę.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.