Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zmiany w transakcjach handlowych

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w transakcjach handlowych

Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Marta Bezulska-Powaga

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Na jej mocy ulegnie zmianie szereg obecnie obowiązujących przepisów, a ponadto zostaną wprowadzone nowe rozwiązania i instytucje. Zmianie ulegnie również tytuł ustawy, który od przyszłego roku otrzyma brzmienie "o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych". Nowelizacja obejmie zasady naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, których wyłącznymi stronami są m.in. przedsiębiorcy, a także rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Nowe przepisy znajdą zastosowanie, co do zasady, do transakcji zawartych po 31 grudnia 2019 r.

Odsetki za opóźnienie

W transakcjach handlowych wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, pod warunkiem że wierzyciel spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. Od przyszłego roku zmieni się wysokość tych odsetek, które w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, będą równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8 punktów procentowych. Natomiast w przypadku pozostałych transakcji handlowych odsetki będą wynosiły sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 10 punktów procentowych. Wysokość odsetek jest ogłaszana dwa razy w roku w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw gospodarki. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny, strony mogą uzgodnić odsetki wyższe.

Zasady liczenia terminów

W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny, co do zasady, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Termin ten dotyczy również transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. Jeżeli termin został określony w umowie niezgodnie z ustawą, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny niebędący podmiotem leczniczym, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. W tym przypadku również, jeżeli umowny termin będzie dłuższy, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty należy liczyć od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi. Ustawa zakazuje stronom transakcji umownego ustalania daty doręczenia faktury lub rachunku.

Rekompensata dla wierzyciela

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Obowiązek zapłaty rekompensaty ma skłaniać dłużników do regulowania należności w terminie i nie jest uzależniony od powstania jakiejkolwiek szkody po stronie wierzyciela. Jedyną przesłanką powstania roszczenia o zapłatę rekompensaty jest zatem niezapłacenie należności przez dłużnika w terminie, co skutkuje uzyskaniem uprawnienia do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Obecnie kwota rekompensaty wynosi równowartość 40 euro, niezależnie od wysokości zaległości. Od nowego roku jej kwota będzie uzależniona od wartości świadczenia pieniężnego i wyniesie:

 • 40 euro - w przypadku świadczenia do 5.000 zł,
   
 • 70 euro - w przypadku świadczenia wyższego niż 5.000 zł, ale niższego niż 50.000 zł,
   
 • 100 euro - w przypadku świadczenia równego lub wyższego od 50.000 zł.

Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Zasady naliczania rekompensaty znajdą zastosowanie również do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2020 r., o ile rekompensata stała się wymagalna już po tym dniu. Zgodnie z ustawą, jeśli wierzyciel zasadnie poniósł koszty odzyskiwania należności w kwocie wyższej niż wynosi rekompensata, przysługuje mu również zwrot obciążenia finansowego ponad tę kwotę. Warto zwrócić uwagę, że nowelizacja wprowadza zakaz zbycia roszczenia o rekompensatę, a więc przeniesienia go na osobę trzecią (dokonania cesji).

Przykład

W umowie zawartej między spółkami z o.o. (niebędącymi podmiotami publicznymi), po dniu 31 grudnia 2019 r., na dostawę artykułów biurowych, został ustalony trzydziestodniowy termin płatności, liczony od dnia spełnienia świadczenia i doręczenia zamawiającej spółce faktury. Świadczenie zostało spełnione. Faktura na 10.000 zł została doręczona dłużnikowi, który nie uregulował jej w terminie. Na mocy znowelizowanych przepisów wierzycielowi będzie przysługiwało prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 10 punktów procentowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, a ponadto rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 70 euro.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.