Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Powrót postępowania gospodarczego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Powrót postępowania gospodarczego

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Łukasz Wilmiński

Od 7 listopada br. ponownie zacznie obowiązywać odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych, którego zasady i terminy rozpatrywania spraw będą się różnić od "zwykłej" procedury, a sprawy mają być rozpoznawane szybciej. Tak wynika z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Wprowadzenie odrębnej procedury gospodarczej nie jest pomysłem nowym, a rozwiązanie to obowiązywało już w praktyce kilka lat temu. Odrębna procedura została jednak uchylona w imię unifikacji postępowania. Z uwagi na szczegółowość nowych regulacji i znaczny stopień sformalizowania przedsiębiorcy powinni obowiązkowo zapoznać się z ich treścią.

Odrębna procedura

Przepisy regulujące nową procedurę gospodarczą zostały zamieszczone w art. 4581 i następne K.p.c. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, jakie sprawy będą rozpatrywane w tym trybie. Ustawa nazywa je sprawami gospodarczymi, a szczegółowo reguluje je art. 4582 § 1 K.p.c., a najważniejsze z nich wymieniono w ramce.

Z uwagi na fakt, że regulacja postępowania w sprawach gospodarczych ma charakter kompleksowy, konieczna jest wyczerpująca analiza tych przepisów. Przykładem jest chociażby konieczność podania w pozwie w sprawie gospodarczej oraz w pierwszym piśmie procesowym pozwanego adresu poczty elektronicznej. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny i uniemożliwi nadanie biegu takiemu pismu.

Znaczny rygoryzm

Nowa procedura w sprawach gospodarczych polega na tym, że jej uczestnikami są profesjonaliści. Co prawda nie zdecydowano się na wprowadzenie w niej przymusu adwokacko-radcowskiego, ale brak fachowego pełnomocnika nie oznacza mniejszych wymagań od strony postępowania. Dlatego stronę, która nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, sąd poucza o podstawowych zasadach postępowania, które strona ma obowiązek dopełnić. Przy czym brak pouczenia ze strony sądu dla strony, która nie ma fachowego pełnomocnika, skutkuje, co do zasady, pozbawieniem przez stronę możności obrony swych praw. Wskazać należy także, że na wniosek strony (złożony po wszczęciu postępowania), która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd może rozpoznać sprawę z pominięciem przepisów o procedurze gospodarczej.

Przede wszystkim zarówno powód, jak i pozwany w sprawach gospodarczych mają obowiązek podać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie i odpowiedzi na pozew. Generalnie sąd pomija twierdzenia i dowody niepowołane w pierwszym piśmie procesowym, chyba że strona uprawdopodobni, iż ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania powstała później. W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie 2 tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania. Dodatkowo w toku spraw gospodarczych nie można, co do zasady, występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Niedopuszczalny jest również pozew wzajemny.

Organizacja postępowania

Postępowanie w sprawach gospodarczych zawiera wiele rozwiązań, które zapewnić mają szybkie rozpoznanie sprawy. Jednym z nich jest wprowadzenie zasady, że sąd zobowiązany jest do podejmowania czynności tak, aby rozstrzygnięcie w sprawie zapadło nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew nieobarczonej brakami formalnymi. Nowością w tym postępowaniu będzie możliwość zawarcia przez strony umowy dowodowej. Będzie ją można zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub ustnej przed sądem, a strony będą mogły umówić się w niej na wyłączenie określonych dowodów w sprawie, np. wyłączenie dowodów ze świadków w sprawie o roboty budowlane.

W postępowaniu w sprawach gospodarczych ograniczona zostanie rola dowodu z przesłuchania świadków. Sąd będzie mógł go dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w razie ich braku istotne fakty dla rozstrzygnięcia sprawy pozostały niewyjaśnione. Jest to powiązane z większą mocą dowodową dokumentów w tym postępowaniu.

Dodatkowo, podobnie jak w całej nowelizacji K.p.c. duży nacisk został położony na namawianie stron do polubownego zakończenia sporu i podejmowania czynności w tym kierunku. Dlatego wraz z wejściem w życie nowego postępowania w sprawach gospodarczych powód powinien przed skierowaniem sprawy do sądu podjąć realne działania w celu polubownego zakończenia sporu. Niezależnie bowiem od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części stronę, która przed wytoczeniem powództwa zaniechała próby dobrowolnego rozwiązania sporu lub w złej wierze uczestniczyła w czynnościach polubownych, czy przyczyniła się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.

Sprawy gospodarcze to m.in. sprawy:

- ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
- ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300art. 479-490 K.s.h.,
- z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych,
- z umów leasingu,
- przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy,
- z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
- o nadanie lub pozbawienie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.