Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Wdrożenie PPK w firmie

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wdrożenie PPK w firmie

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Kinga Romas

Od 30 czerwca br. pierwsza grupa pracodawców objęta zostanie przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK wdrożyć będą musieli pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 osób.

Stan zatrudnienia

W celu wdrożenia PPK należy podjąć określone czynności. Przede wszystkim trzeba ustalić stan zatrudnienia. Ustawodawca przewidział wprowadzanie obowiązków w zakresie PPK etapami. Kolejność włączania pracodawców do systemu uzależniona jest od liczby zatrudnionych (patrz ramka). Najwcześniej dokonać tego muszą najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, a następnie co 6 miesięcy włączani będą kolejni zatrudniający.

Dodatkowe wydatki

Pracodawca, który będzie objęty przepisami w zakresie PPK, musi przygotować się na dodatkowe koszty. Podstawowa wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

Poza tym ustawodawca przewidział, że zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Wysokość tej dodatkowej wpłaty może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.


Przepisy ustawy o PPK dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Aby ustalić wysokość dodatkowych kosztów, warto przeprowadzić wstępne rozpoznanie wśród zatrudnionych, bowiem nie każdy musi być zainteresowany oszczędzaniem w ramach PPK.

Wybór instytucji zarządzającej

Kolejnym krokiem jest wybór instytucji zarządzającej. Chodzi tu o instytucję, która będzie gromadziła i inwestowała środki finansowe. Wybór powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Należy go dokonać mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Wybierać będzie można spośród następujących instytucji finansowych (umieszczonych w ewidencji PPK):

 • Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
   
 • Funduszy Emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
   
 • Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych,
   
 • Zakładów Ubezpieczeń.

Jeżeli w firmie działają związki zawodowe, to wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Podpisanie umów

Zatrudniający zobowiązany jest najpierw zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową.

Następnie będzie musiał zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Będzie ona zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający uprzednio podpisze umowę o zarządzanie PPK. Podmiot zatrudniający zawrze umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3. miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

art. 134 ust. 2 i 3 ustawy o PPK wynika, że:

 • umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający musi zawrzeć w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, od którego stosuje się do niego ustawę, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK,
   
 • umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający musi podpisać nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym była mowa powyżej.
Terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK*
podmiot zatrudniający podleganie przepisom ustawy o PPK maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie maksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób od 1 lipca 2019 r. do 25 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r.
na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób od 1 stycznia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r.
na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób od 1 lipca 2020 r. do 27 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniające od 1 stycznia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r.
* Terminy podane w tabeli wskazują daty graniczne. Podmiot zatrudniający objęty stosowaniem ustawy o PPK np. od 1 lipca 2019 r. może wcześniej zawrzeć umowy o zarządzanie i o prowadzenie PPK.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.