Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Przedsiębiorca może również nabyć ziemię rolną
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przedsiębiorca może również nabyć ziemię rolną

Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Łukasz Wilmiński

Chociaż obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. przepisy znacznie ograniczyły obrót gruntami rolnymi dla osób nieposiadających statusu rolnika indywidualnego, nie zamykają one całkowicie drogi do nabycia tego rodzaju nieruchomości. Przewidują możliwość nabycia ziemi przez podmioty inne niż rolnik indywidualny, jednak procedura w tym zakresie jest skomplikowana i wymaga zezwolenia wydanego na podstawie przepisów ustawowych.

Nabywanie gruntów rolnych przez nierolników w celach inwestycyjnych lub jako lokata kapitału od lat było przedmiotem zainteresowania wielu przedsiębiorców, którzy po odrolnieniu gruntów wykorzystywali je w swojej działalności gospodarczej. Zjawisko to zostało znacznie ograniczone przez ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która miała na celu ograniczenie obrotu ziemią rolną po wygaśnięciu okresów ochronnych wynikających jeszcze z regulacji dotyczących wejścia Polski do UE.

Nabywcami rolnicy

W wyniku zmian, które weszły w życie w kwietniu 2016 r., dokonano nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w ten sposób, że nabywcami gruntów rolnych mogą być obecnie niemal wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy posiadają łącznie z nabywanymi gruntami nie więcej niż 300 hektarów ziemi. Wyjątki ustawowe w zakresie możliwości nabywania ziemi przez inne podmioty mają wąski charakter i dotyczą m.in. osób bliskich zbywcy, Skarbu Państwa i działającego na jego rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), czy nabycia w drodze dziedziczenia i zapisu windykacyjnego. Zatem możliwość nabycia ziemi rolnej przez przedsiębiorców, czy osoby fizyczne zainteresowane zakupem nieruchomości gruntowej pod budowę domu, ogranicza się niemal do nabycia w toku postępowania restrukturyzacyjnego (sanacyjnego). Nabycie nieruchomości rolnych na egzekucji komorniczej bez ograniczeń wynikających z omawianych przepisów możliwe jest natomiast, gdy egzekucja z nieruchomości rolnej została wszczęta przed wejściem w życie przepisów, tj. przed 30 kwietnia 2016 r. (uchwała SN z dnia 18.05.2017 r., sygn. akt III CZP 13/17).

Osoby zainteresowane nabyciem gruntu rolnego w celach mieszkaniowych powinny jednak pamiętać, że ograniczenia wynikające z przywołanych ustaw nie znajdują zastosowania do nabywania nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara. Zatem jeżeli nabywana nieruchomość jest mniejsza niż 30 arów, jej nabycie jest możliwe zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców niebędących rolnikami indywidualnymi.

Wniosek o zezwolenie na zbycie

Przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przewidują także szczególne regulacje umożliwiające nabycie ziemi rolnej nierolnikom, jednak takie nabycie uzależnione jest od uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej wydanej przez Generalnego Dyrektora KOWR. Chodzi o sytuację wskazaną w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Podmiot inny niż rolnik indywidualny może nabyć ziemię rolną na wniosek zbywcy, który składany jest na formularzu dostępnym w KOWR. We wniosku oprócz danych zbywcy i danych nieruchomości należy wskazać także spełnienie przesłanek ustawowych niezbędnych do nabycia. Zbywca powinien wykazać poprzez złożenie stosownych dokumentów, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez podmioty uprawnione do jej nabycia zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności przez rolników indywidualnych. Ustawa nie wskazuje w jaki sposób należy to wykazać, inicjatywa w tym zakresie należy zatem do zbywcy. Wydaje się jednak, że dobrym sposobem może być zawarcie umowy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami i dowód aktywnego poszukiwania przez niego nabywców nieruchomości wraz z oświadczeniem, iż nieruchomością nie były zainteresowane podmioty wskazane w ustawie. Dodatkowo we wniosku należy wskazać, że nabywca gruntów rolnych daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Przesłanka ta jest bardzo nieprecyzyjna i ocenna, dlatego we wniosku należy w miarę dokładnie opisać, dlaczego potencjalny nabywca daje taką rękojmię. Przez prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. W zależności od charakteru podmiotu zamierzającego nabyć nieruchomość rolną, sposób wykazania należytej rękojmi może się różnić. Może on w szczególności polegać na opisaniu planowanych działań wobec nabywanych nieruchomości i ich wpływu na gospodarkę rolną lub środowisko. Dodatkowo można powołać się na praktykę i doświadczenie nabywcy w dziedzinie gospodarowania gruntami i zasobami środowiska. Ostatnia przesłanka to wykazanie, że poprzez nabycie nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych, jest ona jednak najbardziej miarodajna i odwołuje się do ilości ziemi rolnej posiadanej przez podmiot planujący nabycie gruntów rolnych.

Dalsza procedura

Po złożeniu wniosek zbywcy jest przedmiotem rozpoznania przez KOWR, a w przypadku, gdy spełnia on przesłanki określone w ustawie i zostaje rozpoznany pozytywnie, Dyrektor Generalny KOWR w drodze decyzji administracyjnej wyraża zgodę na nabycie nieruchomości rolnej przez określonego we wniosku zbywcę. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Co więcej, w tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

W przypadku braku wyrażenia przez KOWR zgody na zbycie nieruchomości rolnej, w terminie miesiąca od chwili gdy decyzja stała się ostateczna, zbywca może wystąpić do KOWR o złożenie oświadczenia w przedmiocie nabycia nieruchomości w zamian za zapłatę jej wartości rynkowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.