Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Obliczanie stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Kinga Romas

Aby móc pełnić funkcję kierownika apteki, wymagany jest określony staż pracy. Czy przy ustalaniu tego stażu wliczać należy okres urlopu macierzyńskiego?

Kierownikiem apteki może zostać farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Tak wynika z art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.).

Kryterium wykazania się określonym stażem pracy ustalone zostało w celu zagwarantowania, że kierownik apteki posiadać będzie niezbędną wiedzę o pracy w aptece oraz umiejętność wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, a w konsekwencji zapewni prawidłowe kierowanie apteką.

Nie tylko farmaceuci, ale również okręgowe izby aptekarskie mają wątpliwości w zakresie obliczania 5-letniego lub 3-letniego stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika aptek. Stanowisko w tej sprawie zajęła Naczelna Rada Aptekarska (stanowisko nr VII/1/2017 z dnia 23 maja 2017 r.). Uznała ona, że do stażu pracy, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, zaliczać należy jedynie okres faktycznego świadczenia przez farmaceutę usług w aptece. NRA stwierdziła, iż: "(...) do stażu pracy, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, nie należy zaliczać okresów korzystania ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które obejmują zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, okresów urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, okresów czasowej niezdolności do pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem wynikających z Kodeksu pracy, jak również urlopu wychowawczego oraz w każdym innym przypadku faktycznego nieświadczenia usług w aptece przez farmaceutę".

Zatem nie ma możliwości wliczenia do stażu okresu urlopu macierzyńskiego.


Można być kierownikiem tylko jednej apteki.


Rada przypomniała również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 1389/07, z którego wynika, że warunki określone w art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego dotyczą jedynie minimalnych wymogów formalnych, a wymagany staż pracy w aptece wynosi co najmniej 5 lat. Zatem przyjęcie odmiennego stanowiska i zaliczanie stażu pracy wykonywanego w niepełnym wymiarze, który jednakże mieści się w 5-letnim przedziale kalendarzowym wydaje się daleko niewystarczające do wydania opinii pozytywnej przy uwzględnieniu podstawowych celów i zadań, którymi powinny się kierować organy samorządu aptekarskiego.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60