Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Jak długo trwa postępowanie o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak długo trwa postępowanie o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego?

Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Kończę budowę pensjonatu w górskiej miejscowości. Będę występować o zaszeregowanie obiektu przez marszałka województwa. W jaki sposób następuje formalna weryfikacja wniosku i dokumentów? Jak długo może trwać takie postępowanie?

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, jakim jest pensjonat, przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii (potocznie mówimy o uzyskaniu gwiazdek). Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu dokonuje zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadaje kategorię oraz prowadzi ich ewidencję.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

  • wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
     
  • wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

To właśnie spełnienie tych warunków jest sprawdzane w momencie ubiegania się o zaszeregowanie. Marszałek województwa powołuje zespół oceniający obiekty hotelarskie w zakresie spełniania tych wymagań przez obiekty hotelarskie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele marszałka województwa, ponadto mogą być powołane osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazane przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa, a także osoby będące przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.


400 zł - tyle wynosi opłata za ocenę pensjonatów mających do 20 pokoi.


Za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do jego zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii należy uiścić opłatę, którą wnosi się na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzającej ocenę.

Rozpatrzenie wniosku o zaszeregowanie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca od jego złożenia wraz z wymaganymi dokumentami. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60