Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zgoda kuratorium oświaty na prowadzenie kursów na wychowawców ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zgoda kuratorium oświaty na prowadzenie kursów na wychowawców kolonijnych

Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Jako osoba fizyczna prowadzę prywatną placówkę organizującą różnego rodzaju kursy dokształcające. Chciałabym rozpocząć prowadzenie kursów na wychowawców kolonijnych. Czy na rozpoczęcie takiej działalności muszę uzyskać zgodę kuratorium oświaty?

TAK. Zasady prowadzenia kursów na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży i kursów na wychowawcę określają przepisy ustawy o systemie oświaty. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku przez osoby fizyczne wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.

Czytelniczka będzie mogła uzyskać zgodę na prowadzenie omawianych kursów, jeżeli zapewni bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów oraz kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu. Program kursu musi być zgodny z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Do wniosku dołącza się wykaz kadry prowadzącej zajęcia oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nią przygotowanie, programy kursów oraz kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów. Zgoda kuratorium oświaty na prowadzenie kursów wydawana jest na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

Wniosek składa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursów. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o udzielenie zgody na realizację kursów powinien zawierać:

» nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;
» adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;
» rodzaj planowanych kursów;
» liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku;
» adres miejsca prowadzenia kursów;
» planowane terminy przeprowadzenia kursów;
» planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać zajęcia, oraz czas trwania poszczególnych zajęć;
» informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;
» datę i podpis organizatora kursu.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60