Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Pobieranie próbek i oględziny przed rozpoczęciem kontroli
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pobieranie próbek i oględziny przed rozpoczęciem kontroli

Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Otrzymałam zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia w mojej firmie kontroli przez Inspekcję Handlową. Czy po zmianie przepisów inspektorzy mogą przyjść wcześniej, przed rozpoczęciem kontroli, aby pobrać próbki?

Zasadniczo Inspekcja Handlowa zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Czynności kontrolne mogą zacząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jednakże od dnia 1 stycznia br. czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów, mogą być przeprowadzane przed upływem terminu 7 dni. Przy czym przepisy wprowadzają ograniczenie czasu trwania takich czynności. Czynności związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin nie mogą przekraczać jednego dnia roboczego. Natomiast czynności związane z dokonywaniem pomiarów nie mogą przekraczać kolejnych 24 godzin liczonych od chwili ich rozpoczęcia. Co bardzo istotne, oględziny nie mogą dotyczyć treści dokumentów. Czynności związane z dokumentami muszą być przeprowadzone w ogólnie ustalonym terminie rozpoczęcia kontroli.


Z czynności związanych z pobieraniem próbek lub dokonywaniem oględzin, lub dokonywaniem pomiarów sporządza się protokół.


W przypadku podejmowania wcześniejszych czynności kontrolnych zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli może być doręczone kontrolowanemu albo osobie przez niego upoważnionej. W razie ich nieobecności zawiadomienie może być doręczone zarządzającemu w imieniu kontrolowanego zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60