Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zakup wyposażenia dla pracownika ze środków ZFRON
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zakup wyposażenia dla pracownika ze środków ZFRON

Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Kinga Romas

Prowadzimy ZPChr. Czy korzystając z ZFRON możemy zakupić dla pracownika ochrony zestaw nowoczesnego systemu monitorującego?

W ramach środków zgromadzonych na ZFRON sfinansować można m.in. wydatki poniesione na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności na:

  • zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń,
     
  • wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu.

Tak wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1023).

Zatem zakup systemu monitorującego mógłby zostać sfinansowany ze środków ZFRON, gdyby wydatek ten miał na celu przystosowanie otoczenia stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Ponadto wydatek musi być uzasadniony spodziewanym zmniejszeniem lub wyeliminowaniem ograniczeń zawodowych wynikających z niepełnosprawności pracownika. Moim zdaniem planowany przez Czytelników zakup nie spełnia takich wymagań, bowiem zestaw ten mógłby być użytkowany zarówno przez osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne.

Przypadek podobny do opisywanego w pytaniu był rozpatrywany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 691/16. Uznał on, że zakup wyposażenia w postaci wodoodpornych mikrokamer oraz kart SD nie jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ochrony (portiera) przez osobę niepełnosprawną. Równie dobrze może służyć potrzebom osób niedotkniętych niepełnosprawnością. Dlatego niedopuszczalne jest sfinansowanie takiego zakupu z ZFRON.

"Bez względu na rodzaj ponoszonych wydatków, wydatki finansowane z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych muszą być ściśle związane ze zmniejszaniem lub eliminowaniem ograniczeń zawodowych wynikających z niepełnosprawności danej osoby czy też grupy osób. Ich poniesienie musi służyć konkretnym niepełnosprawnym".

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 563/16

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60