Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Ustawa w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadza zmiany w 18 różnych ustawach. Celem wprowadzonych zmian jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Data wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2017 r., jednak do dnia oddania GP do druku ustawa nie została podpisana przez Prezydenta i opublikowana.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm" przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Głównym celem tych zmian jest redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Zmiany obejmują w sumie 18 różnych ustaw, m.in. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Ordynację podatkową, Prawo budowlane, Kodeks spółek handlowych, Prawo ochrony środowiska

Gdy termin przypada w sobotę

Art. 115 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Jednak z ustalonego w tym zakresie orzecznictwa jasno wynika, że sobota nie jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym omawiana ustawa wprowadza (planowo od 1 stycznia 2017 r.) zmianę wspomnianego przepisu z takim skutkiem, że jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Taka sama regulacja obowiązuje w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Ordynacji podatkowej czy postępowaniu administracyjnym. Jak czytamy w uzasadnieniu do wprowadzonych zmian: "Od wielu więc lat sobota przestała w praktyce być »dniem powszednim«, a stała się dla większości pracowników dniem wolnym od pracy. W konsekwencji przedmiotowej zmiany, liczba czynności procesowych dokonywanych po terminie ustawowym powinna ulec zmniejszeniu".

Ochrona środowiska

Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska, u których roczna wysokość opłaty z tego tytułu nie przekracza 800 zł, zwolnieni są z obowiązku wnoszenia tych opłat. Dotychczas byli jednak zobowiązani do przedkładania marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości tych opłat. Po zmianach wprowadzonych omawianą ustawą zwolnieniu z obowiązku sprawozdawczego mają podlegać przedsiębiorcy, w przypadku których roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności

Omawiana nowelizacja wprowadza spore zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przede wszystkim wprowadza zasadę, która ma chronić przedsiębiorców przed częstą zmianą wykładni przepisów. Chodzi o to, by przedsiębiorcy, którzy w danej sprawie nie posiadają wydanej indywidualnej interpretacji, mogli stosować się do tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej danego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, bez obawy, że poniosą negatywne konsekwencje, np. karę finansową. Utrwaloną praktykę interpretacyjną ustalać się będzie na podstawie interpretacji indywidualnych wydanych w takich samych stanach faktycznych oraz takich samych stanach prawnych w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed okresem rozliczeniowym, w którym przedsiębiorca zastosował się do tej praktyki.

Ponadto nowe regulacje ograniczają ilość ujawnianej w CEIDG liczby przedmiotów wykonywanej działalności (kodów PKD) maksymalnie do 10 pozycji. Ograniczenie liczby wpisywanych do CEIDG przedmiotów działalności ma na celu ujawnienie w CEIDG rzeczywiście wykonywanej przez podmiot działalności ze wskazaniem jednego, przeważającego rodzaju działalności.

Na mocy poprzedniej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono wymóg legitymowania się tytułem prawnym do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność w momencie dokonywania wpisu do CEIDG. Planowo od 1 stycznia 2017 r. wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przedsiębiorca ma składać oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 § 6 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.).

Zmiany w kontrolach przedsiębiorców

Poddanie się kontroli przez przedsiębiorcę jest jego obowiązkiem, a ogólne zasady prowadzenia kontroli reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Niestety, przedsiębiorcy wskazywali na nadmierną uciążliwość kontroli. W związku z czym w przepisach tych też zajdą zmiany - kontrole mają być prowadzone na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa ("analizy ryzyka"). Oznacza to, że kontroli będą podlegać przedsiębiorcy, u których istnieje podejrzenie prowadzenia działalności niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto przedsiębiorcy uzyskają możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli. Zasadniczo kontrole wszczyna się między 7. a 30. dniem od dnia doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Na mocy omawianych zmian czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów, mogą być przeprowadzane przed upływem 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o kontroli. Wprowadzono też zakaz ponownej kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ kontroli. Zasada ta nie będzie miała zastosowania, gdy np. kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.