Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Dofinansowanie z PFRON a termin wypłaty wynagrodzenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dofinansowanie z PFRON a termin wypłaty wynagrodzenia

Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Mateusz Brząkowski

W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie z PFRON w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie przed wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. Kiedy złożyć dokumenty i wypłacić wynagrodzenie, aby nie utracić prawa do wsparcia?

Dofinansowanie z PFRON

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być pracodawca:

 • prowadzący zakład pracy chronionej,
   
 • zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
   
 • zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie przysługuje na pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych zgodnie z przepisami prawa pracy. Tym samym dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, zlecenia).

Kwota miesięcznego dofinansowania ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów płacy, które obejmują:

 • wynagrodzenie brutto,
   
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe,
   
 • obowiązkowe składki na FP oraz FGŚP.

Kwota wsparcia otrzymana przez pracodawcę, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może przekroczyć 90% kosztów płacy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 75% kosztów płacy.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

 • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
   
 • do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania,
   
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
   
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Najpierw wynagrodzenie

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje przepis art. 26a ust. 1a1 pkt 1a ustawy o rehabilitacji..., który wskazuje, że pracodawca nie może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za dany miesiąc, w sytuacji gdy wypłaci pracownikom wynagrodzenia po dniu złożenia wniosku (Wn-D) o wypłatę dofinansowania.

Przypominamy, że pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Kwestie związane z zasadami wypłaty wynagrodzeń pracownikom określają przepisy Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Obowiązujące przepisy prawa pracy ustanawiają ogólną zasadę wypłaty wynagrodzenia, czyli zapłata z dołu, a więc za pracę wykonaną. Przepis art. 85 § 2 Kodeksu pracy wskazuje na ostatni dzień, w którym powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia pracownikowi, jeśli wypłata wynagrodzeń następuje raz w miesiącu. Mianowicie, wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Definicja wynagrodzenia

W kontekście powołanych przepisów istotne jest prawidłowe zdefiniowanie pojęcia - wynagrodzenie za pracę.

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzenia, jednak przepisy ustawy nie definiują szerzej tego pojęcia. Jednakże przyjmuje się, iż definicję wynagrodzenia należy odnieść do możliwie najszerszego zakresu, który jest dopuszczalny w doktrynie prawa pracy. W dotychczasowym systemie dofinansowań pojęciem wynagrodzenia było wynagrodzenie osiągane. Należy więc uznać, że wynagrodzenie brutto nie może mieć szerszego zakresu od wynagrodzenia osiąganego.

Dlatego do wynagrodzeń podlegających dofinansowaniu należy zaliczyć wszelkie wynagrodzenia (za pracę, za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas przestoju, urlopu wypoczynkowego itd.), premie i nagrody (regulaminowe, uznaniowe), dodatki (np. stażowe). Natomiast do wynagrodzenia nie wlicza się ekwiwalentów (za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, za pranie odzieży), dodatków mieszkaniowych oraz innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, zapomóg czy zasiłków (np. chorobowego). Wskazuje się także, że nie można zaliczyć do wynagrodzeń np. nagród jubileuszowych, jeżeli nie można przypisać ich do okresu sprawozdawczego (stanowisko BON z dnia 25 września 2012 r., znak: BON-I-52311-322-3-PM/12).

Od 1 lipca 2016 r. dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania. Oznacza to, że pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych. Należy tutaj stosować szeroką definicję wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to więc nie tylko wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego za dany miesiąc kalendarzowy, ale także dodatkowych należności (np. premii).

Ważne, aby dany składnik wynagrodzenia był przyporządkowany do danego miesiąca, za który pracodawca stara się o dofinansowanie. Dzięki temu pracodawca uniknie wątpliwości PFRON podczas kontroli albo postępowania sprawdzającego. Skutkiem błędu będzie zwrot wypłaconego dofinansowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.