Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Rola wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rola wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym

Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Łukasz Wilmiński

Obowiązująca od początku 2016 roku ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła nowe regulacje umożliwiające restrukturyzację firmom w trudnej sytuacji finansowej. Zyskują one stopniowo coraz większą popularność, dlatego także wierzyciele powinni zapoznać się z ich mechanizmami i sposobami zaspokojenia wierzytelności.

Postępowania uregulowane w ustawie Prawo restrukturyzacyjne w założeniu mają na celu pomoc dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością w sposób umożliwiający uniknięcie jego upadłości. Ustawa przewiduje cztery rodzaje postępowań, przy czym to postępowanie sanacyjne jest najbardziej zbliżone do postępowania upadłościowego. Fakt prowadzenia wobec dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego nie oznacza, iż wierzyciel bezpowrotnie stracił szanse na odzyskanie należności i nie ma wpływu na dalszy los dłużnika. Dlatego warto poznać uprawnienia i rolę wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym.

Dla kogo sanacja?

Często pytania, jakie zadają wierzyciele w przypadku niewypłacalności dłużnika, jego upadłości lub obecnie restrukturyzacji dotyczą sensu podejmowania jakichkolwiek działań i szans na odzyskanie chociaż części należności. Aby ułatwić na nie odpowiedź, należy ustalić, wobec jakich podmiotów może być prowadzone postępowanie sanacyjne. Postępowanie to umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Przeznaczone jest ono dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli zawrzeć układu z wierzycielami w ramach pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych. W praktyce zatem może ono znaleźć zastosowanie do podmiotów niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, które ze względu na swoją sytuację nie mogą skorzystać z pozostałych trzech postępowań restrukturyzacyjnych.

Skutki dla wierzyciela

Zasadniczym skutkiem wszczęcia postępowania sanacyjnego wobec podmiotu objętego restrukturyzacją jest zawieszenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Zatem przez okres jego trwania wierzyciel nie otrzyma należności za pośrednictwem komornika.

Co ważne dla wierzyciela, dłużnik w postępowaniu sanacyjnym traci zarząd nad swoim majątkiem - staje się on masą sanacyjną, nad którą zarząd sprawuje zarządca. Dokonuje on czynności w postępowaniu w imieniu własnym, lecz na rachunek dłużnika. Ponadto przez okres po złożeniu wniosku o restrukturyzację przez wszczęcie postępowania sanacyjnego do momentu otwarcia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego sąd ma możliwość zabezpieczenia majątku poprzez powołanie tymczasowego zarządcy.

Z uwagi na fakt, iż postępowanie sanacyjne jest najdalej idącym postępowaniem restrukturyzacyjnym, zarządca, co do zasady, może np. odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Zatem w przypadku współpracy z dłużnikiem należy mieć świadomość, iż dotychczasowe umowy mogą nie zostać wykonane wskutek odstąpienia od nich przez zarządcę.

Dlatego będąc kontrahentem dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie sanacyjne, warto skorzystać z możliwości, o której mowa w art. 298 ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej z datą pewną, zarządca w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania składa do sędziego-komisarza wniosek o zgodę na odstąpienie od umowy, o czym informuje drugą stronę, albo informuje drugą stronę, że nie zamierza takiego wniosku złożyć.


Działaniami sanacyjnymi są czynności zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mające na celu przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowiązań.

Umowy z dłużnikiem

Część dłużników traktuje upadłość jako sposób na pozbycie się uciążliwych wierzycieli, przed jej ogłoszeniem podejmowali bowiem czynności prawne w celu wyzbycia się majątku. Zarówno prawo upadłościowe, jak i prawo restrukturyzacyjne zawierają jednak przepisy przeciwdziałające tego typu zachowaniom i czyniące je bezcelowym. Dlatego wierzyciel powinien unikać zawierania z dłużnikiem zagrożonym upadłością lub restrukturyzacją umów, które nie są uzasadnione z gospodarczego punktu widzenia bądź prowadzą do jego nieuzasadnionego wzbogacenia.

W zakresie postępowania sanacyjnego zachowanie takie sankcjonuje art. 304 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są czynności prawne, nieodpłatne albo odpłatne, którymi dłużnik rozporządził swoim majątkiem, jeżeli wartość świadczenia dłużnika przewyższa w istotnym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez dłużnika. Przy czym dotyczy to czynności dokonanych w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Dochodzenie należności

Wszczęcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika nie wyłącza prowadzenia wobec niego postępowania sądowego w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.

Takie rozwiązanie jest jednak nieopłacalne dla wierzyciela, bowiem jeżeli dochodzenie wierzytelności było możliwe w ramach umieszczenia jej w spisie wierzytelności, ponosi on koszty postępowania sądowego. To bowiem zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, a także wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach sporządza spis wierzytelności i przedkłada go sądowi w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. Dopiero nieumieszczenie wierzytelności w spisie powinno wywołać reakcję wierzyciela i wystąpienie w ciągu dwóch tygodni ze sprzeciwem co do pominięcia wierzytelności w spisie.

Wierzyciel zawiadamiany jest o zgromadzeniu wierzycieli. Warto wziąć w nim udział, bowiem to gremium decyduje czy dojdzie do przyjęcia układu - na zgromadzeniu wierzyciele głosują nad układem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.