Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Grant z tytułu zatrudnienia telepracownika
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Grant z tytułu zatrudnienia telepracownika

Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Kinga Romas

Telepraca wciąż nie jest w Polsce tak popularna jak w innych państwach europejskich. Pracodawcy bardzo ostrożnie podchodzą do tej możliwości zatrudniania. Obecnie zatrudniając w tej formie można liczyć na wsparcie finansowe.

Czym jest telepraca?

Przez pojęcie telepracy należy rozumieć pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w opisanych powyżej warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zasady zatrudniania w tej formie reguluje rozdział IIb Kodeksu pracy (art. 675-6717).

Wstępnym warunkiem świadczenia telepracy jest wprowadzenie tej formy zatrudnienia w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi. Natomiast w przypadku braku organizacji związkowej, warunki stosowania telepracy pracodawca ustala w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Na kogo grant?

O przyznanie grantu na zatrudnienie telepracownika może ubiegać się pracodawca albo przedsiębiorca.

Na tym stanowisku zatrudnić należy skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.

Co istotne, ustawodawca z kręgu osób, na które można uzyskać grant, wykluczył osoby bezrobotne będące:

 • małżonkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy,
   
 • rodzicem pracodawcy lub przedsiębiorcy,
   
 • rodzeństwem pracodawcy lub przedsiębiorcy,
   
 • dzieckiem własnym lub przysposobionym: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant na telepracę

Grant przyznawany jest ze środków Funduszu Pracy. Wypłacany jest on z góry w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. W okresie wrzesień - listopad 2016 r. jest to kwota 24.114,48 zł (tj. 6 × 4.019,08 zł).

Ustawodawca wskazał, iż grant należy przeznaczyć na utworzenie stanowiska dla pracownika. Nie wyszczególnił wprost na co można go wydatkować. Kwestie te są w każdym przypadku uregulowane w regulaminach przyznawania pomocy, tworzonych przez poszczególne urzędy pracy. Przykładowo powiatowy urząd pracy w Poznaniu dopuszcza, aby środki te przeznaczyć na:

1) zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy, tj. środków komunikacji elektronicznej, urządzeń teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi programowych, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy,

2) ubezpieczenie sprzętu,

3) poniesienie wydatków związanych z instalacją i serwisem sprzętu oraz oprogramowania,

4) przeszkolenie telepracownika w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

PUP wskazuje, że w przypadku przeznaczenia części środków w ramach grantu na szkolenie telepracownika winno ono być przeprowadzone przez sprzedawcę sprzętu, oprogramowania lub jednostkę szkoleniową wpisaną do Rejestru instytucji szkoleniowych w wojewódzkim urzędzie pracy.

Niedopuszczalne jest natomiast wydatkowanie środków m.in. na:

 • finansowanie wyposażenia nabywanego na podstawie umów leasingu,
   
 • finansowanie zakupu od telepracownika lub jego współmałżonka,
   
 • finansowanie zakupu od współmałżonka wnioskodawcy, od osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, czyli od rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, od teściów, wspólników i akcjonariuszy oraz podmiotów, których udziałowcem lub akcjonariuszem jest wnioskodawca - w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki osobowej (spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

Warunki przyznawania pomocy

Pomoc przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej ze starostą. Umowa zobowiązuje do utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracodawca (przedsiębiorca) nie wywiąże się w pełni z utrzymania w zatrudnieniu osoby skierowanej przez urząd pracy, wówczas będzie musiał zwrócić grant w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia określonego w umowie. Natomiast gdy ujawnione zostanie, że grant został wykorzystany niezgodnie z umową lub w ogóle nie był wydatkowany, wówczas konieczny jest zwrot pełnej wysokości udzielonego wsparcia.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze wsparcia w postaci grantu:

- zatrudnienie na stanowisku telepracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub w połowie wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 18 miesięcy skierowanego bezrobotnego,
- wykorzystanie grantu zgodnie z umową,
- złożenie rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie wskazanym w umowie o grant na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji wydatków we wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.