Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zatrudnienie obcokrajowca i oddelegowanie do pracy do innego kraju
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zatrudnienie obcokrajowca i oddelegowanie do pracy do innego kraju

Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Jolanta Białkowska

Zamierzam zatrudnić obywateli Ukrainy do prac budowlanych. Mam podpisaną umowę z zagranicznym przedsiębiorcą na wykonanie takich prac na terenie Niemiec. Czy będę mógł oddelegować na parę miesięcy pracowników z Ukrainy do wykonania usług na terenie Niemiec?

Pracownicy z państw trzecich (np. obywatele Ukrainy) zatrudnieni stale przez usługodawcę z siedzibą w państwie członkowskim mogą być delegowani do pracy do innego kraju Unii, bez konieczności uzyskania tam zezwolenia na pracę. Potwierdza to np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 września 2014 r. w sprawie C-91/13. Tym samym dopuszczalne jest delegowanie obywateli z państw trzecich zatrudnionych przez firmę zarejestrowaną w Polsce do innego kraju członkowskiego. Trzeba przy tym spełnić kilka warunków.

Po pierwsze obywatele z państwa trzeciego muszą być legalnie zatrudnieni na terenie Polski. Znajdą więc w tym przypadku zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588). W świetle tego rozporządzenia obywatele Ukrainy mogą wykonywać pracę przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie powierzenia wykonywania pracy. Oznacza to, że przed zatrudnieniem cudzoziemców pracodawca zobowiązany jest zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania im pracy. W oświadczeniu tym określa się zawód, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę. Niezbędnym elementem oświadczenia są też informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Cudzoziemcy (obywatele Ukrainy), którzy będą wykonywać pracę na podstawie tego oświadczenia, muszą być ubezpieczeni w ZUS przez co najmniej miesiąc, by można było mówić o możliwości ich oddelegowania do innego kraju członkowskiego. Dopiero po spełnieniu tego warunku możliwe jest wydanie przez ZUS zaświadczenia A1. Jest to dokument niezbędny przy delegowaniu pracowników, który potwierdza właściwe ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych.


Formularz zaświadczenia A1 jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60