Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Przystosowanie stanowiska pracy dla pracownika po wypadku
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przystosowanie stanowiska pracy dla pracownika po wypadku

Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Kinga Romas

Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi przy pracy. Obecnie jest on w szpitalu, jednak po wyjściu z niego nie będzie w stanie wykonywać czynności na dotychczasowym stanowisku. Chcielibyśmy wydzielić i przystosować dla tej osoby nowe miejsce pracy. Czy można na ten cel uzyskać jakieś dofinansowanie?

W sytuacji gdy pracownik w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraci zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, na pracodawcy ciąży obowiązek wydzielenia bądź zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy z podstawowym zapleczem socjalnym.

Należy tego dokonać w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty zgłoszenia przez pracownika gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania go za osobę niepełnosprawną.

Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, wówczas w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą musi dokonać wpłaty na konto PFRON w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Obowiązek wydzielenia bądź zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy nie dotyczy sytuacji, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub w wyniku jego nietrzeźwości. Przy czym to na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia winy pracownika. W takim przypadku nie ma on obowiązku wnoszenia wpłaty na Fundusz w momencie rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli zaś chodzi o możliwość uzyskania wsparcia na tego rodzaju inwestycje, to w przypadku, gdy pracownik Czytelnika uzyska orzeczenie o niepełnosprawności, pomoc przyznana zostanie ze środków PFRON. Udzielane wsparcie obejmuje wyłącznie dodatkowe koszty pracodawcy wynikające z faktu zatrudniania osoby niepełnosprawnej, czyli takie, których pracodawca nie poniósłby zatrudniając osobę pełnosprawną.

Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

Zwrot przysługuje m.in. w odniesieniu do kosztów:

a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób,
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60