Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Likwidacja firmy przez jednego z małżonków i przekazanie składnika majątku ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Likwidacja firmy przez jednego z małżonków i przekazanie składnika majątku do firmy drugiego z nich

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015

Mam zamiar zlikwidować działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży mebli. Działalność w tym zakresie otworzy mój mąż, z którym pozostaję we wspólności majątkowej. Na potrzeby działalności gospodarczej przekażę mężowi samochód będący w mojej firmie środkiem trwałym (w trakcie amortyzacji). Czy mąż będzie mógł amortyzować ten samochód? W jaki sposób należy udokumentować przekazanie tego pojazdu?

Mąż będzie mógł amortyzować wspomniany samochód na zasadzie kontynuacji. Przekazanie tego pojazdu z działalności gospodarczej żony do działalności męża można udokumentować w dowolny sposób.

W sytuacji opisanej w pytaniu nie ma przeszkód, aby samochód przekazany mężowi był przez niego przyjęty na stan środków trwałych i amortyzowany. W przypadku zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków znajdzie zastosowanie art. 22g ust. 13 pkt 5 updof. Przepis ten nakazuje amortyzację objętego przez małżonka środka trwałego z uwzględnieniem jego wartości początkowej wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych małżonka, który go przekazał. Pociąga to za sobą konieczność stosowania tej samej metody amortyzacji oraz uwzględnienia dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 22h ust. 3 updof).

Przykład

W październiku 2015 r. żona zlikwidowała działalność gospodarczą. W działalności tej wykorzystywała samochód osobowy o wartości początkowej 68.800 zł, który amortyzowała metodą liniową według stawki 20%. W listopadzie 2015 r., rozpoczynając działalność gospodarczą w tym samym zakresie, mąż przyjął przedmiotowy samochód na stan środków trwałych.

Przypadek I

Na dzień likwidacji działalności przez żonę wartość odpisów amortyzacyjnych od tego samochodu zaliczona do kosztów podatkowych wyniosła 27.520 zł (wartość początkowa pojazdu nie przekraczała równowartości 20.000 euro).

Mąż wartość początkową samochodu ustalił na 68.800 zł, a kontynuując amortyzację metodą liniową, będzie miał prawo obciążyć koszty amortyzacją o wartości 41.280 zł (68.800 zł - 27.520 zł).

Przypadek II

Na dzień likwidacji działalności przez żonę samochód był w całości zamortyzowany. Oznacza to, że do kosztów podatkowych zaliczone zostały odpisy amortyzacyjne na kwotę 68.800 zł.

Mąż za wartość początkową tego samochodu przyjął kwotę 68.800 zł. Przy czym nie będzie go amortyzował i obciążał kosztów odpisami amortyzacyjnymi.

Przepisy ustawy o PIT nie określają, w jaki sposób dokumentować przekazanie składnika majątku z działalności gospodarczej jednego z małżonków do działalności drugiego z nich. Na gruncie tej ustawy operację tę można zatem udokumentować w dowolny sposób.

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60