Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obowiązek wypłaty premii za ostatni kwartał trwania zatrudnienia

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązek wypłaty premii za ostatni kwartał trwania zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019

Regulamin wynagradzania obowiązujący w zakładzie przewiduje premie kwartalne z terminem wypłat przypadającym w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Czy pracownik, z którym rozwiązaliśmy umowę z końcem ubiegłego roku, nabył prawo do premii za październik-grudzień 2018 r. wypłaconej 31 stycznia 2019 r.? Nadmieniamy, że wynagrodzenia zasadnicze wypłacamy w ostatnim dniu miesiąca.

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę z końcem IV kwartału 2018 r. nie pozbawiło go prawa do premii za ten kwartał, przyjmując, że spełnił warunki regulaminowe do jej otrzymania.

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, o ile zostały przewidziane, ustala się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo umowie o pracę - w zależności od ewentualnego podlegania lub obowiązku wydania wymienionych aktów prawa wewnętrznego (art. 78 K.p.).

Na wynagrodzenie pracownika oprócz płacy zasadniczej może składać się wiele innych składników. Ustawodawca przewidział termin graniczny wypłat tylko dla tych, które następują raz w miesiącu. Co do pozostałych pozostawił dowolność.

Ważne: Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, nie później niż 10. dnia następnego miesiąca; jeśli dzień ten jest wolny od pracy, to w dniu poprzedzającym.

Składniki przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy (art. 85 § 2-4 K.p.).

Terminy wypłat w zakładzie z pytania nie budzą więc wątpliwości. Jednakże nie mają one wpływu na prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 K.p.), co czyni termin jego wypłaty nieistotnym na gruncie pytania Czytelnika. Pracownik powinien otrzymać wszystkie składniki płacy, które "wypracował" w okresie zatrudnienia, w tym za ostatni kwartał 2018 r.

Zwracamy uwagę! W kwestii daty wypłaty wynagrodzenia, gdy nie zbiega się ona z dniem zakończenia zatrudnienia, zdania są podzielone. Część ekspertów uważa, iż przez fakt rozwiązania stosunku pracy świadczenie nie traci swojego statusu, zatem wypłaca się je w terminach wypłaty obejmujących ogół pracowników, a wynikających z regulacji wewnętrznych lub z informacji o warunkach zatrudnienia. Według tej opinii wypłata premii kwartalnej w dacie przewidzianej w regulaminie pozostawałaby terminowa. Zgodnie zaś z drugim stanowiskiem, wraz z utratą przez pracownika statusu pracowniczego, status swój traci wynagrodzenie. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPodobnie wypowiedział się Minister Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 16 września 2010 r., dostępnym na stronie internetowej www.sejm.gov.pl, będącym odpowiedzią na interpelację poselską nr 17841. Czytamy w nim, że: "(...) Dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być również, moim zdaniem, dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Ustanie zatrudnienia oznacza bowiem zerwanie dotychczasowej więzi prawnej między stronami stosunku pracy i zobowiązuje je do wzajemnego »rozliczenia się« z obowiązków wynikających z zakończonej umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Ponieważ wynagrodzenie należy się pracownikowi, nie zaś byłemu pracownikowi, jestem zdania, że w przypadku ustania zatrudnienia wypłaty wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, już po ustaniu zatrudnienia, jest, moim zdaniem, możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego do dnia ustania zatrudnienia nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych. (...).".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.