Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby przypadającej na dni ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018

1) Pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby przez cały luty br., z tym że zaświadczenia o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą obejmowały tylko dni dla niego robocze (w sumie 20). Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli określono je w stawce miesięcznej?

Za luty br. pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.

Wynagrodzenie za pracę określone w stałej miesięcznej wysokości, gdy pracownik przez część miesiąca jest niezdolny do pracy z powodu choroby i za ten okres otrzymuje wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek, ustala się według zasad przewidzianych w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu. W myśl powołanego przepisu, w celu obliczenia tego wynagrodzenia, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 K.p. (chorobowe) lub zasiłek, miesięczną stawkę wynagrodzenia:

 • dzieli się przez 30, następnie
   
 • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, dalej
   
 • obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zgodnie z hipotezą powołanej normy, algorytm ten stosuje się tylko wówczas, gdy choćby ułamek obowiązującego czasu został przez pracownika przepracowany. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tak też wyjaśnił resort pracy w piśmie nadesłanym do naszego Wydawnictwa 12 sierpnia 2015 r. argumentując, że: "(...) zwrot »przepracowana część miesiąca« należy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Zdaniem Departamentu (...) przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia (oraz stosowany odpowiednio przepis § 11 ust. 2 tego rozporządzenia) nie dotyczy zatem sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy i nie pracował w danym miesiącu.

Należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Zasadą jest zatem, że pracownik który nie świadczy pracy nie nabywa prawa do wynagrodzenia. (...)".

Przykład

Zakładamy, że pracownik z pytania jest zatrudniony w normach podstawowych od poniedziałku do piątku za wynagrodzeniem w wysokości 3.000 zł miesięcznie. W lutym br. przedłożył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na okresy: od 1 do 2 dnia tego miesiąca, od 5 do 9 dnia tego miesiąca itd., na wszystkie dni robocze.

Aktywne druki i formularze Lista płac dostępna jest jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

Ponieważ nie przepracował części miesiąca, nie wypłacono mu wynagrodzenia za pracę. Otrzymał jedynie wynagrodzenie chorobowe za 20 dni w wysokości 1.380,60 zł [(3.000 zł - 411,30 zł) x 12 m-cy : 12 m-cy = 2.588,70 zł; 2.588,70 zł x 80% : 30 = 69,03 zł; 69,03 zł x 20 dni = 1.380,60 zł].


Zwracamy uwagę!
W literaturze przedmiotu podnosi się, że w świetle obowiązujących zasad pracownik wynagradzany stawką miesięczną jest w okolicznościach wskazanych w pytaniu w gorszym położeniu od pracowników wynagradzanych odmiennie. Świadczenie za jeden dzień choroby stanowi bowiem 1/30 podstawy wymiaru. Zatem pomijając, iż jest ono co do zasady obniżone do 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej), to w tym przypadku stanowi jedynie 20/30 podstawy (ok. 67%).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejResort pracy w powołanym wcześniej piśmie zaznaczył, że nie ma przeszkód: "(...) aby zakładowe źródła prawa pracy przewidywały prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Postanowienia te, jako korzystniejsze dla pracowników od regulacji zawartej w treści art. 80 Kodeksu pracy, będą zgodne z prawem (art. 9 § 2 Kodeksu pracy). (...)".


2) Pracownik jest zatrudniony na część etatu i wynagradzany stawką miesięczną. W marcu br. przedłożył zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy obejmujące cały tydzień, w którym nie zaplanowano mu w ogóle pracy. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W okolicznościach wskazanych w pytaniu nie ma podstaw do obniżenia wynagrodzenia. Tak też wyjaśnił resort pracy w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 12 grudnia 2013 r., w którym czytamy, że: "(...) pracownik wprawdzie był nieobecny w pracy z powodu choroby przez część miesiąca, ale mimo to przepracował w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W tej sytuacji pracownikowi przysługuje, zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za cały miesięczny wymiar czasu pracy, tj. pełne wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej. (...)". Stanowisko to potwierdził w piśmie powołanym w odpowiedzi na pierwsze pytanie.

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/5 etatu za wynagrodzeniem w wysokości 600 zł miesięcznie od 5 do 9 marca 2018 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby, co udokumentował zaświadczeniem ZUS ZLA. W ww. okresie nie zaplanowano mu pracy, a obowiązujący go wymiar (176 godz. x 1/5 = 35,2 godz.) wypracował w następnym tygodniu tego miesiąca, pracując do 8 godzin dziennie.

Pracownik otrzymał tytułem wynagrodzenia za pracę za ten miesiąc pełną stawkę - 600 zł, a ponadto 69,05 zł tytułem wynagrodzenia chorobowego [(600 zł - 82,26 zł) x 12 m-cy] : 12 m-cy = 517,74 zł; 517,74 zł x 80% : 30 = 13,81 zł (stawka dzienna); 13,81 zł x 5 dni = 69,05 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.