Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2013 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2013 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (788) z dnia 20.11.2012

W zakładzie zatrudniamy pracowników zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie za pracę. W razie dokonywania egzekucji komorniczych na poczet należności niealimentacyjnych obowiązuje pozostawienie kwoty wolnej od potrąceń. Jaka wysokość kwot wolnych od potrąceń dla pełnoetatowców i zatrudnionych na część etatu będzie obowiązywała od stycznia 2013 r.?

Kwoty wolne od potrąceń ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Wraz z jego wzrostem rosną też kwoty wolne. Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników pełnoetatowych wynosi 1.600 zł.

W przypadku dokonywania potrąceń niealimentacyjnych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i kar pieniężnych, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   
 • 75% wskazanego powyżej wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
   
 • 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej określonych w art. 108 K.p. (art. 871 § 1 K.p.).

Natomiast w razie potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, wolna od potrąceń jest kwota:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
   
 • 80% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).

Przepisy Kodeksu pracy nakazują przy ustalaniu kwot wolnych od potrąceń odliczenie od minimalnego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Choć nie wymieniają składki na ubezpieczenie zdrowotne, to ją także należy odliczyć. Takie stanowisko odnośnie odliczania składki zdrowotnej przy obliczaniu kwoty wolnej zajmuje Departament Prawa Pracy MPiPS.

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnej. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł). Upoważnił on też pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy (46,33 zł). Obliczenie kwoty wolnej obowiązującej w razie ewentualnych potrąceń niealimentacyjnych:

   a) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 1.600 zł × 9,76% = 156,16 zł,
   
 • składki rentowe: 1.600 zł × 1,5% = 24,00 zł,
   
 • składka chorobowa: 1.600 zł × 2,45% = 39,20 zł,
   
 • razem składki na ubezpieczenia społeczne: 219,36 zł;

   b) składka zdrowotna:

 • składka zdrowotna do pobrania z wynagrodzenia: (1.600 zł - 219,36 zł) × 9% = 124,26 zł,
   
 • składka zdrowotna odliczana od podatku: (1.600 zł - 219,36 zł) × 7,75% = 107,00 zł,

   c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • podstawa obliczenia zaliczki: 1.600 zł - (111,25 zł + 219,36 zł) = 1.269,39 zł, po zaokrągleniu 1.269 zł,
   
 • zaliczka na podatek dochodowy: (1.269 zł × 18%) - 46,33 zł = 182,09 zł,
   
 • zaliczka po odliczeniu składki zdrowotnej: 182,09 zł - 107 zł = 75,09 zł, po zaokrągleniu 75 zł,

   d) kwota wolna od potrąceń: 1.600 zł - (219,36 zł + 124,26 zł + 75 zł) = 1.181,38 zł.

Zestawienie kwot wolnych od potrąceń w 2013 r. dla pracownika pełnoetatowego:

Stosowane
koszty uzyskania przychodów
i kwota zmniejszająca
podatek
Wynagrodzenie
minimalne po
odliczeniach
składkowo-
-podatkowych
75%
wynagrodzenia
minimalnego
90%
wynagrodzenia
minimalnego
80%
wynagrodzenia
minimalnego
Podstawowe koszty
i kwota zmniejszająca podatek
1.181,38 zł 886,04 zł 1.063,24 zł 945,10 zł
Podstawowe koszty
i bez kwoty zmniejszającej podatek
1.135,38 zł 851,54 zł 1.021,84 zł 908,30 zł
Podwyższone koszty
i kwota zmniejszająca podatek
1.186,38 zł 889,79 zł 1.067,74 zł 949,10 zł
Podwyższone koszty
i bez kwoty zmniejszającej podatek
1.139,38 zł 854,54 zł 1.025,44 zł 911,50 zł

W przypadku dokonywania egzekucji na poczet należności niealimentacyjnych należy pracownikowi pozostawić kwotę wolną od potrąceń równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę przysługującego pracownikom pełnoetatowym po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Odliczeniu podlega również składka na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego MPiPS. Jednakże kwoty wolne dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wysokość kwot wolnych przy potrącaniu należności niealimentacyjnych od 1 stycznia 2013 r. dla zatrudnionych na część etatu:

Wymiar czasu pracy Wynagrodzenie Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
3/4 1.200 zł 902,29 zł 856,29 zł 907,29 zł 861,29 zł
1/2 800 zł 628,43 zł 577,19 zł 637,47 zł 582,19 zł
1/3 533,33 zł 443,72 zł 391,79 zł 448,76 zł 396,79 zł
1/4 400 zł 345,16 zł 299,10 zł 345,16 zł 304,10 zł

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60