Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.

Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Bożena Dziuba

Do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są uprawnieni, oprócz ZUS, także płatnicy składek na to ubezpieczenie, ale tylko tacy, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia odpowiednią liczbę osób. Nie chodzi tu jednak o stan na moment ustalania uprawnień do świadczenia czy jego wypłaty.

Płatnicy zasiłków

Przepisy określające zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego precyzują, iż prawo do nich oraz ich wysokość ustalają oraz świadczenia te wypłacają odpowiednio:

 • płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób - w stosunku do swoich ubezpieczonych (np. pracodawcy swoim pracownikom albo zleceniodawcy swoim zleceniobiorcom) za okres przypadający w trakcie trwania ubezpieczenia (tj. zatrudnienia lub umowy zlecenia), albo
 • ZUS w pozostałych przypadkach, tj. ubezpieczonym:
  • których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób,
  • prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • będącym duchownymi,
  • podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego,

a także osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia.

Ustalanie liczby ubezpieczonych

Gdy mowa o liczbie ubezpieczonych, z założenia chodzi tu o stan na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Od niego są uzależnione uprawnienia (lub ich brak) płatnika składek do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym w kolejnym roku kalendarzowym.

Jeśli natomiast na dzień 30 listopada poprzedniego roku płatnik składek nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, to o tym, kto będzie płatnikiem zasiłków jego ubezpieczonym w danym roku, decyduje stan ubezpieczonych na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia.

Późniejsza zmiana liczby ubezpieczonych, z "powyżej 20" na "nie więcej niż 20" lub odwrotnie, nie skutkuje utratą lub uzyskaniem uprawnień do wypłaty zasiłków w danym roku kalendarzowym. Zmiana płatnika zasiłków może nastąpić dopiero z początkiem kolejnego roku kalendarzowego (od 1 stycznia) w oparciu o stan na dzień 30 listopada mijającego roku. Reguluje to art. 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732), zwanej ustawą zasiłkową, który jednocześnie przewiduje pewne odstępstwo od tej reguły. Otóż, jeśli w danym roku kalendarzowym ZUS podejmie wypłatę zasiłków, będzie ją kontynuował po 31 grudnia, nawet jeżeli od 1 stycznia płatnik składek nabędzie uprawnienia do wypłaty zasiłków.

Ustawodawca nie wskazał jednak, kogo należy wliczyć do liczby ubezpieczonych. W tej kwestii trzeba posiłkować się stanowiskiem organu rentowego zawartym w komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl (patrz ramka).

W liczbie ubezpieczonych, ustalanej na dzień 30 listopada, od której zależy, kto będzie płatnikiem zasiłków w następnym roku kalendarzowym:

a) uwzględnia się:
  - pracowników, w tym również uczniów zatrudnionych w ramach przyuczenia do wykonywania zawodu,
  - podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby:
    wykonujące pracę nakładczą,
    wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
    prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące,
b) nie należy brać pod uwagę:
  - osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
  - duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

W 2023 r.

Jeśli na dzień 30 listopada 2022 r. płatnik składek będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego:

 • 21 lub więcej osób - będzie uprawniony do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym (za okres pozostawania w ubezpieczeniu) w całym 2023 r., przy czym w przypadku gdy w 2022 r. nie posiada takich uprawnień i ZUS podejmie w 2022 r. wypłatę zasiłku należnego na przełomie roku, organ rentowy będzie kontynuował tę wypłatę także w 2023 r. do czasu powstania przerwy w niezdolności do pracy lub zmiany rodzaju pobieranego świadczenia,
 • od 1 do 20 osób - w całym 2023 r. płatnikiem zasiłków dla jego ubezpieczonych będzie ZUS, co w przypadku, gdy w 2022 r. płatnik ten posiada uprawnienia do wypłaty zasiłków, wiąże się z koniecznością przekazania płatności tych świadczeń do ZUS za okres od 1 stycznia 2023 r.

Świadczenia wypadkowe

Płatnik składek uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego jest także zobowiązany do wypłaty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego należnych jego ubezpieczonym z ubezpieczenia wypadkowego.

Ustawodawca, określając zasady przyznawania tych świadczeń w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189), jednocześnie zastrzegł w art. 7 tej ustawy, iż przy ustalaniu do nich prawa, podstawy wymiaru i ich wysokości, a także przy ich wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej. Nie dotyczy to pozostałych świadczeń wypadkowych, w tym jednorazowego odszkodowania, do wypłaty którego upoważniony jest wyłącznie ZUS (patrz tabela).

Dla przedsiębiorcy

Warto podkreślić, iż przedsiębiorcy, jako osobie prowadzącej własną działalność pozarolniczą, podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, wliczanemu do liczby ubezpieczonych, od której uzależnione są jego uprawnienia do wypłaty zasiłków, świadczenia chorobowe wypłaca wyłącznie ZUS, nawet jeśli on sam wypłaca zasiłki swoim ubezpieczonym. Podobnie jest w przypadku osób z nim współpracujących.

Wynagrodzenie chorobowe

Istotne jest, że ZUS nie wypłaci tzw. wynagrodzenia chorobowego należnego pracownikom za okres pierwszych 33 lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, nawet jeśli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych (patrz tabela).

Pracownik zachowuje bowiem prawo do tego wynagrodzenia na podstawie art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) i jest ono finansowane ze środków własnych pracodawcy.

Rodzaje świadczeń i podmioty uprawnione do ich wypłaty w 2023 r.
Rodzaj świadczenia Płatnik świadczenia w 2023 r., gdy na dzień 30 listopada 2022 r. płatnik składek będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego
od 1 do 20 osób 21 lub więcej osób
wynagrodzenie chorobowe wyłącznie pracodawca
świadczenia z ubezpieczenia chorobowego:    
zasiłek chorobowy ZUS płatnik składek
świadczenie rehabilitacyjne
zasiłek wyrównawczy
zasiłek opiekuńczy
zasiłek macierzyński
świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
zasiłek chorobowy
świadczenie rehabilitacyjne
zasiłek wyrównawczy
jednorazowe odszkodowanie wyłącznie ZUS
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.