Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Świadczenia rodzinne gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Świadczenia rodzinne gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko

Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Bożena Dziuba

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Jest ono wyższe, a tym samym łatwiej jest uzyskać te świadczenia, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Ponadto na takie dziecko można otrzymać wyższe albo dodatkowe świadczenia.

W katalogu świadczeń rodzinnych znajdują się m.in.:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego świadczenia,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zwana potocznie becikowym, a także
 • świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny.

Z limitem dochodu

Zasady przyznawania tych świadczeń zostały określone w art. 5-15, art. 15bart. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

Wynika z nich m.in., iż prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od tego, czy i ewentualnie w jakim stopniu dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza wskazaną przez ustawodawcę kwotę, która jest wyższa w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (patrz: Tabela 1).

Zasiłek rodzinny co do zasady przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia.

Jeżeli jednak dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej, świadczenie to należne jest na to dziecko do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Spełniając kryterium dochodowe dla celów uzyskania zasiłku rodzinnego, można także korzystać z dodatków do tego świadczenia, w tym wyższych lub przewidzianych wyłącznie na dzieci niepełnosprawne (patrz: Tabela 2).

Przy becikowym nie ma już takich różnic. Dla tego świadczenia ustawodawca określił tylko jedno kryterium dochodowe.

Gdy mowa o dochodzie, chodzi tu o dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 • osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i wyłączeniem dochodu utraconego.

Natomiast do członków rodziny, przez liczbę których dzieli się łączny dochód rodziny, zalicza się:

 • małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka,
 • pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także
 • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Bez względu na dochód

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest:

 • bez względu na dochód,
 • m.in. niepełnosprawnemu dziecku i osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niepełnosprawność

Omawiane świadczenia przyznawane są na dziecko niepełnosprawne, o ile posiada ono stosowne orzeczenie o niepełnosprawności.

Przy czym ustawodawca wyraźnie wskazał, iż niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia powinno legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Takie orzeczenie wydawane jest, jeżeli dziecko ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Tabela 1. Limity dochodu dla celów świadczeń rodzinnych
Gdy członkiem rodziny
nie jest jest
dziecko niepełnosprawne1)
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:
674 zł2) 764 zł2)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka, czyli tzw. becikowe, przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:
1.922 zł
1) Chodzi tu o dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2) Z uwzględnieniem tzw. zasady złotówka za złotówkę.
Tabela 2. Wysokość świadczeń rodzinnych
Na dziecko, które
nie jest jest
niepełnosprawne
Zasiłek rodzinny
odpowiednio miesięcznie na dziecko:
- do ukończenia 5 lat - 95 zł,
- w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat - 124 zł,
- w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat - 135 zł.
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka:
jednorazowo 1.000 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego1):
400 zł miesięcznie;
- samotnego wychowywania dziecka:
miesięcznie 193 zł, nie więcej
niż 386 zł na wszystkie dzieci;
miesięcznie 273 zł, nie więcej
niż 546 zł na wszystkie dzieci;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
95 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka2):
nie dotyczy
- do ukończenia 5 lat - 90 zł miesięcznie,
- powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat - 110 zł miesięcznie;
- rozpoczęcia roku szkolnego:
raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
albo rocznego przygotowania przedszkolnego - 100 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł,
- jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł
miesięcznie przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka
1.000 zł na jedno dziecko
Zasiłek pielęgnacyjny
nie dotyczy 215,84 zł
1) Świadczenie to należne jest, co do zasady, nie dłużej niż przez 24 miesiące kalendarzowe, a jeżeli uprawniony sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - nie dłużej niż przez 72 miesiące kalendarzowe.
2) Dodatek ten przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  - do ukończenia 16. roku życia - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.