Facebook
PIT 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Honorata Urbaniak

Ustalając zasady przyznawania prawa do świadczeń chorobowych, ustawodawca określił jednocześnie miesięczną ich wysokość. Zasadniczo dla każdego z tych świadczeń przypisał konkretne okoliczności, które mają znaczenie dla ostatecznej ich wartości, zachowując przy tym stosowne wyłączenia. Dla celów naliczenia zasiłku chorobowego przykładem takich okoliczności, bezwzględnie do 31 grudnia 2021 r., był pobyt w szpitalu. Na skutek zmiany przepisów, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2022 r. leczenie szpitalne w czasie niezdolności do pracy może już nie mieć znaczenia dla takiego zasiłku.

Prawo do zasiłku chorobowego

Ubezpieczony, a więc osoba objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, na podstawie tytułu ubezpieczenia chorobowego, za który w rozumieniu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, uznaje się zatrudnienie lub inną działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności, może nabyć prawo m.in. do zasiłku chorobowego. Prawo do niego przysługuje:

 • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego,
 • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, gdy ubezpieczenie ma dobrowolny charakter albo
 • od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, gdy wystąpią okoliczności wymienione w art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej.

Przy ustalaniu okresu wyczekiwania, tj. odpowiednio 30 lub 90 dni, ważną rolę odgrywają poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, ale tylko, gdy przerwa między okresami takiego ubezpieczenia nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Okresy takie podlegają bowiem wliczeniu do okresów wyczekiwania.


Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość zasiłku

Przepisy w zakresie ustalania wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu zmieniły się z dniem 1 stycznia 2022 r. Stosowne zmiany do ustawy zasiłkowej wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621), zwana dalej ustawą zmieniającą.

Generalnie do końca grudnia 2021 r. miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił 70% ustalonej podstawy wymiaru. Natomiast za okres pobytu w szpitalu przypadający od 1 stycznia 2022 r. miesięczny zasiłek chorobowy zasadniczo wynosi 80% podstawy jego wymiaru. Spowodowane jest to uchyleniem ust. 1a i ust. 1b w art. 11 ustawy zasiłkowej (patrz tabela). Pozostawienie bez zmian brzmienia ust. 2 art. 11 ustawy zasiłkowej powoduje, że mimo pobytu w szpitalu zasiłek chorobowy nadal wynosi 100% podstawy jego wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy:

 • przypada w okresie ciąży,
 • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
 • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Okres przejściowy

Nie bez znaczenia dla rozstrzygania o wysokości zasiłku chorobowego, gdy w czasie niezdolności do pracy wystąpi pobyt ubezpieczonego w szpitalu, jest art. 21 ustawy zmieniającej. Stanowi on, że zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w ustawie zasiłkowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Jak podaje organ rentowy, dla oceny, czy do obliczenia wysokości zasiłku chorobowego mają zastosowanie przepisy obowiązujące przed czy od 1 stycznia 2022 r., ważne jest, od kiedy przysługuje zasiłek chorobowy. Gdy prawo do zasiłku chorobowego powstało:

 • przed 1 stycznia 2022 r. - stosuje się przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2021 r.,
 • od 1 stycznia 2022 r. - stosuje się przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Nie każdy zatem ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy w 2021 r. i przebywa(-ł) w szpitalu w 2022 r. (będzie) miał prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy jego wymiaru (przykłady 1 i 2).

Przykład 1

Pan Karol zatrudniony na umowę o pracę jest niezdolny do pracy z powodu choroby nieprzerwanie od 28 listopada 2021 r. do 20 kwietnia 2022 r. Od 28 listopada do 30 grudnia 2021 r. pan Karol uprawniony był do 33-dniowego wynagrodzenia chorobowego. Tym samym od 31 grudnia 2021 r. przysługuje mu zasiłek chorobowy. Od 4 do 10 kwietnia 2022 r. pan Karol przebywał w szpitalu.

Ponieważ ubezpieczony nabył prawo do zasiłku chorobowego przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających, a więc przed dniem 1 stycznia 2022 r., to jego wysokość za okres pobytu w szpitalu należy ustalić na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. tj. w wysokości 70% podstawy wymiaru.


Przykład 2

Pani Aldona świadcząca pracę na umowę o pracę stała się niezdolna do pracy 18 grudnia 2021 r. i jej niezdolność trwa do 25 kwietnia 2022 r. Od 18 do 31 grudnia 2021 r., a następnie od 1 do 14 stycznia 2022 r. pobierała wynagrodzenie chorobowe należne jej w ramach przysługującego 14-dniowego limitu w 2021 r. i w 2022 r. Prawo do zasiłku chorobowego nabyła od 15 stycznia 2022 r. Od 4 do 10 kwietnia 2022 r. pani Aldona przebywała w szpitalu.

Z uwagi na to, że ubezpieczona nabyła prawo do zasiłku chorobowego po 31 grudnia 2021 r., to za okres pobytu w szpitalu zasiłek przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Art. 11 ustawy zasiłkowej, w brzmieniu obowiązującym:
do 31 grudnia 2021 r. od 1 stycznia 2022 r.
1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1b i 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.
1b. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:
  1) przypada w okresie ciąży;
  2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
3. (uchylony)
4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
5. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.
1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
1a. (uchylony)
1b. (uchylony)
2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:
  1) przypada w okresie ciąży;
  2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
3. (uchylony)
4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
5. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.