Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Nowa podstawa zasiłku już po jednym miesiącu kalendarzowym ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nowa podstawa zasiłku już po jednym miesiącu kalendarzowym przerwy między świadczeniami

Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Bożena Dziuba

Podstawę wymiaru zasiłku z założenia ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub prawa do świadczenia. Jeśli jednak pracownik często korzysta ze świadczeń chorobowych, podstawę wymiaru kolejnego świadczenia stanowi podstawa ostatnio wypłaconego świadczenia. Co istotne, z początkiem 2022 r. skrócony został okres, po upływie którego konieczne jest ustalenie nowej podstawy wymiaru zasiłku, co pociąga za sobą dodatkowe obowiązki płatników składek, w tym także tych nieuprawnionych do wypłaty zasiłków.

Podstawowa zasada

Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy lub prawo do świadczenia. Stanowi ją odpowiednio:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za:
  • okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała(-o) niezdolność do pracy/prawo do świadczenia lub
  • pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia - jeżeli niezdolność do pracy/prawo do świadczenia powstała(-o) przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia albo
 • wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy - w przypadku powstania niezdolności do pracy/prawa do świadczenia przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego.

Szczegółowo kwestię tę regulują art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 37 i art. 38 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Podstawa kolejnego świadczenia

Nie zawsze zachodzi konieczność ustalania podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia. Jeśli bowiem wcześniej korzystał on już ze świadczenia chorobowego, tego samego albo innego rodzaju, niekiedy brana jest pod uwagę podstawa wymiaru ostatnio wypłaconego świadczenia. Dzieje się tak, jeśli między świadczeniami nie było przerwy albo była ona odpowiednio krótka.

Mowa o tym w art. 43 ustawy zasiłkowej, który z dniem 1 stycznia 2022 r. uległ pewnej modyfikacji.

Otóż obecnie nie ustala się nowej podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli przerwa między świadczeniami była krótsza niż miesiąc kalendarzowy, podczas gdy wcześniej, aby ustalić nową podstawę wymiaru kolejnego świadczenia, od ostatnio pobieranego musiały minąć co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe.

W efekcie od 1 stycznia 2022 r. w przypadku pracowników często korzystających ze świadczeń chorobowych, szybciej niż do tej pory (już po miesiącu kalendarzowym przerwy między świadczeniami), będzie zachodziła konieczność ustalania nowej podstawy wymiaru świadczeń.

Przy czym nowe zasady obowiązują wówczas, gdy po przerwie ponowne prawo do świadczenia powstało(-nie) po 31 grudnia 2021 r. Jeśli świadczenie należne jest za okres rozpoczynający się przed 1 stycznia 2022 r., to niezależnie od tego, kiedy ustalane jest do niego prawo i jego wysokość, a także kiedy nastąpi jego wypłata, podstawa jego wymiaru ustalana jest na starych zasadach (przykład - założenie 1).

Inne reguły bez zmian

Warto dodać, iż w kwestii ustalania podstawy wymiaru zasiłku nie zmieniły się przepisy art. 40 i art. 41 ustawy zasiłkowej. Nadal więc:

 • w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy lub w miesiącach ją poprzedzających,
 • przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego nie uwzględnia się (w ogóle lub od określonego terminu) składników wynagrodzenia:
  • do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego świadczenia zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego świadczenia, i
  • przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu, albo których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu.

Nowe dane na Z-3

Jeżeli do wypłaty zasiłku zobowiązany jest ZUS, płatnik składek musi przedłożyć temu organowi zaświadczenie zawierające m.in. zestawienie składników wynagrodzenia stanowiących podstawę wymiaru zasiłku. Najlepiej, aby dla pracownika zaświadczenie to było sporządzone na opracowanym przez ZUS formularzu Z-3.

Obecnie, gdy między świadczeniami nie ma przerwy albo jest ona krótsza niż miesiąc kalendarzowy, wystarczy wpisać to samo wynagrodzenie, co w poprzednim Z-3, chyba że:

 • w międzyczasie nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy albo
 • zmieniła się sytuacja w zakresie wypłaty pracownikowi danego składnika wynagrodzenia.

Jednak gdy przerwa między świadczeniami będzie wynosiła co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy, trzeba wskazać nowe dane do ustalenia podstawy wymiaru kolejnego świadczenia (przykład - założenie 2). Biorąc pod uwagę fakt, iż wcześniej taka konieczność zachodziła dopiero po trzech miesiącach kalendarzowych przerwy, obecnie trzeba będzie to robić częściej.

Przykład

Pracownik, zatrudniony od 1 stycznia 2021 r., zachorował w czerwcu 2021 r. Podstawę wymiaru należnego mu wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres od stycznia do maja 2021 r. Ponownie pracownik ten chorował we wrześniu 2021 r., a w październiku 2021 r. sprawował opiekę nad chorą córką. Ponieważ przerwa między należnymi mu świadczeniami była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego należnego za wrzesień 2021 r. oraz zasiłku opiekuńczego należnego za październik 2021 r. stanowiła ustalona już wcześniej (dla czerwcowej niezdolności do pracy) podstawa wymiaru świadczenia.

Pracownik po raz kolejny sprawował opiekę nad chorą córką:

założenie 1 - pod koniec grudnia 2021 r., ale wypłata należnego mu zasiłku opiekuńczego nastąpi dopiero w lutym 2022 r., z uwagi na złożenie przez pracownika wniosku o to świadczenie dopiero pod koniec stycznia 2022 r.

W tym przypadku zastosowanie ma przepis art. 43 ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że z uwagi na przerwę między świadczeniami (za październik i grudzień 2021 r.) krótszą od trzech miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru obecnie wypłacanego zasiłku opiekuńczego stanowić będzie ta sama co wcześniej podstawa wymiaru zasiłku.

założenie 2 - na początku stycznia 2022 r. z wypłatą jak wyżej.

Mimo że od ostatnio należnego zasiłku opiekuńczego upłynęły zaledwie dwa miesiące kalendarzowe (listopad i grudzień 2021 r.), podstawę wymiaru obecnie należnego zasiłku opiekuńczego należy ustalić na nowo, w oparciu o wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od stycznia do grudnia 2021 r., z wyłączeniem lub ewentualnym uzupełnieniem wynagrodzenia za czerwiec, wrzesień i październik 2021 r., w których pracownik miał usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Do tego świadczenia ma bowiem zastosowanie art. 43 ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.