Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Ulgi w składkach mają wpływ na prawo do świadczeń ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulgi w składkach mają wpływ na prawo do świadczeń chorobowych i ich wysokość

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Bożena Dziuba

Osoby m.in. rozpoczynające działalność pozarolniczą mogą obecnie skorzystać z kilku rodzajów ulg w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Otóż po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków przez pewien okres w ogóle nie muszą podlegać tym ubezpieczeniom, a następnie mogą opłacać składki od niższej (niż powszechnie obowiązująca) podstawy. Trzeba jednak pamiętać, iż skorzystanie z tych ulg nie pozostaje bez wpływu na ewentualne prawo do świadczeń chorobowych oraz ich wysokość.

Ulgi w składkach

Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność pozarolniczą ma charakter dobrowolny. Mogą one do niego przystąpić, o ile podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Stanowi o tym art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), zwanej ustawą systemową.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Na ubezpieczenie chorobowe nie może ona jednak przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (art. 18 ust. 8art. 20 ust. 1 i 3 ustawy systemowej).

Przy czym po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków przedsiębiorca może skorzystać z:

 • tzw. ulgi na start - o której mowa w art. 18 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),
   
 • opłacania składek na preferencyjnych zasadach, określonych w art. 18a ustawy systemowej,
   
 • tzw. małego ZUS - o którym mowa w art. 18c ustawy systemowej.

Prawo do świadczeń

Skorzystanie z ulgi na start nie pozostanie jednak bez wpływu na ewentualne uprawnienia do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. z tzw. ubezpieczenia chorobowego. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, przysługują one wyłącznie osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym.

W okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca nie będzie zatem mógł nabyć uprawnień do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego. Natomiast po jego zakończeniu nie od razu będzie mógł liczyć na zasiłek chorobowy. Dla świadczenia tego został bowiem przewidziany okres wyczekiwania, który dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Kwestię tę reguluje art. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, który jednocześnie przewiduje pewne odstępstwa od tej zasady.

Wysokość świadczeń

Gdy po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorca przystąpi do ubezpieczeń społecznych, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale będzie opłacał składki na preferencyjnych zasadach albo w ramach małego ZUS, przełoży się to na wysokość należnych mu świadczeń. Podstawę wymiaru zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego) ustala się bowiem, na zasadach w określonych w rozdziale 9 ustawy zasiłkowej, z uwzględnieniem art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43art. 46 ustawy zasiłkowej, w oparciu o jego przychód rozumiany jako kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej). Im zatem niższa podstawa wymiaru składek (np. z tytułu korzystania z danej ulgi), tym niższa podstawa wymiaru zasiłku, a co za tym idzie i samego świadczenia.

Ponieważ podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, w pewnych okolicznościach ta niska podstawa wymiaru zasiłku może obowiązywać przez bardzo długi okres.

Tabela 1. Konsekwencje świadczeniowe skorzystania z ulg w opłacaniu składek
Rodzaj ulgi Na czym polega? Wpływ na świadczenia
Ulga na start Przedsiębiorca może przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Korzystając z tej ulgi, nie można przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W razie zaistnienia określonego ryzyka przedsiębiorca nie może skorzystać ze świadczeń chorobowych.
Preferencyjne składki Przedsiębiorca może przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe (liczone od dnia objęcia ubezpieczeniami z tytułu wykonywania działalności) opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne chorobowe, naliczane od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe od tej najniższej dla niego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, podstawa ta będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości należnego mu świadczenia chorobowego.
Mały ZUS Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, uzależniona jest od rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Tabela 2. Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obowiązująca osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
Podstawa wymiaru składki Najniższa jej wartość obowiązująca w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
tj. miesięcznie kwota
podstawowa minimalna 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy 2.859 zł
na preferencyjnych
zasadach
30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 675 zł
w ramach małego ZUS kwota, która nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku nie niższa niż 675 zł
i nie wyższa niż 2.859 zł
maksymalna 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 11.912,50 zł
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.