Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Bożena Dziuba

Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która zdecydowała się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z reguły oczekuje, iż w razie zaistnienia określonego ryzyka uzyska prawo do danego świadczenia. Obecnie niezdolność do pracy w zdecydowanej większości potwierdzana jest zaświadczeniami lekarskimi wystawianymi w formie elektronicznej, które niemal natychmiast trafiają na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Wydawać by się zatem mogło, że to wystarczy do wdrożenia postępowania o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy. Niestety tak nie jest.

E-zwolnienia

Zaświadczenia lekarskie, potwierdzające m.in. chorobę ubezpieczonego lub jego pobyt w szpitalu, są obecnie wystawiane przez upoważnionych przez ZUS lekarzy i felczerów niemal wyłącznie w formie (odpowiednio podpisanego) dokumentu elektronicznego. Wystawiający to tzw. e-zwolnienie przekazuje je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Stanowi o tym art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645), zwanej ustawą zasiłkową.

Zdarza się, że świadomi tego ubezpieczeni, dla których płatnikiem zasiłków jest ZUS (a więc m.in. osoby prowadzące własną działalność pozarolniczą), po wyjściu od lekarza nie podejmują żadnych działań w celu uzyskania świadczenia, gdyż są przekonani o tym, że są zbędne. Dopiero po kilku tygodniach, a nawet miesiącach, występują z zapytaniem do ZUS o należne świadczenie. Wówczas dowiadują się, że w ich sprawie w ogóle nie jest rozpatrywane prawo od zasiłku. Trzeba pamiętać, iż roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, co do zasady, przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek ten przysługuje (art. 67 ustawy zasiłkowej).

Na wniosek

Niestety, sam fakt niemal natychmiastowego dostępu organu rentowego do e-zwolnienia ubezpieczonego nie stanowi podstawy do wdrożenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku chorobowego, a tym bardziej jego wypłaty. To, że ZUS ma również pełne informacje o przebiegu ubezpieczenia oraz podstawy wymiaru składek, umożliwiające ustalenie prawa do zasiłku chorobowego oraz jego wysokości, nie ma tu znaczenia. Postępowanie to, zgodnie z art. 61b ust. 1 ustawy zasiłkowej, wszczyna się bowiem na wniosek ubezpieczonego złożony do ZUS w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS). Powinien on zawierać:

 • dane ubezpieczonego - pierwsze imię, nazwisko, nr PESEL albo serię i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano nr PESEL, oraz adres zamieszkania,
   
 • dane płatnika składek - NIP lub nr PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano nr PESEL,
   
 • informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.

Można w tym celu wykorzystać opracowany przez organ rentowy formularz ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy.

Przy czym, za sprawą art. 61b ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej, za wniosek o świadczenie może być również uznany/e dostarczony/e do ZUS:

 • otrzymany przez ubezpieczonego (np. na jego żądanie) wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, tzw. wydruk e-zwolnienia, albo
   
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy wystawienie e-zwolnienia nie było możliwe, np. w razie braku możliwości dostępu do internetu, czyli tzw. zaświadczenie wystawione w trybie alternatywnym.

Natomiast ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie www.zus.pl, dodaje, iż postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący m.in. ubezpieczonym będącym osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, wszczyna się także na podstawie zaświadczenia płatnika składek, sporządzonego np. na formularzu Z-3b. Przy czym w przypadku kolejnego e-zwolnienia z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy płatnik składek zobowiązany jest wypełnić tylko dane do pkt 1 tego zaświadczenia.

Wystarczy jeden dokument

Jak już wskazano wcześniej, ZUS nie wdraża postępowania w sprawie przyznania prawa do zasiłku chorobowego oraz jego wypłaty dla przedsiębiorcy bez zasygnalizowania przez tego ubezpieczonego (poprzez złożenie stosownego dokumentu), iż w ogóle zamierza ubiegać się o to świadczenie.

Jednym z dokumentów uznawanych za wniosek o świadczenie jest zaświadczenie płatnika składek. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż i tak każdorazowo jest ono wymagane, jako dokument niezbędny do przyznania i wypłaty zasiłku. Mowa o tym w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87). W zaświadczeniu tym wskazuje się m.in. okres niezdolności do pracy, za który ubezpieczony ubiega się o zasiłek oraz - o ile są mu znane - serię i numer zaświadczenia lekarskiego. Ponieważ zaświadczenie Z-3b można złożyć w formie dokumentu elektronicznego na PUE ZUS, daje to możliwość skutecznego zawnioskowania o zasiłek chorobowy bez wychodzenia z domu.

Wypłata świadczenia

ZUS zobowiązany jest do wypłaty zasiłków na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, przy czym nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia tych uprawnień. W razie niedochowania tego terminu organ rentowy jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy
* może być złożony/e w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.