Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Premia roczna w podstawie zasiłku

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Premia roczna w podstawie zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Bożena Dziuba

Jeśli pracownik, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje premię lub nagrodę roczną, jest ona uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku, o ile podlega zmniejszeniu za okres pobierania świadczenia. Z reguły powinna być brana pod uwagę kwota wypłacona za rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia, jednak istnieją pewne odstępstwa od tej reguły.

Składniki wynagrodzenia

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należnego pracownikowi brane jest pod uwagę nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i inne oskładkowane składniki wynagrodzenia, w tym premie, nagrody i dodatki, z zastrzeżeniem określonym w art. 41 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.), zwanej ustawa zasiłkową. W świetle tego przepisu przy obliczaniu tej podstawy nie uwzględnia się bowiem składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego świadczenia zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego świadczenia.

Za okresy miesięczne i dłuższe

Sposób uwzględniania poszczególnych składników wynagrodzenia uzależniony jest od okresu, za który one przysługują (art. 42 ust. 1-4 ustawy zasiłkowej).

Przykładowo premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne - wlicza się do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy/prawo do świadczenia.

Jeżeli uwzględniane składniki wynagrodzenia nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat świadczeń chorobowych, do podstawy ich wymiaru przyjmuje się składniki wypłacone za okres poprzedni. Tak mówi art. 42 ust. 5 ustawy zasiłkowej, jednak w praktyce może okazać się, że dany składnik przykładowo:

 • nie przysługiwał za uwzględniany okres albo
   
 • przysługiwał, ale:
   
  • został wypłacony tylko częściowo lub też
    
  • nie został wypłacony także w poprzednim okresie.

W takim przypadku najlepiej jest posiłkować się wyjaśnieniami ZUS, zawartymi w komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl (patrz tabela).

Bez przeliczenia

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe (art. 43 ustawy zasiłkowej).

Jeśli zatem pracownik nabędzie prawo do świadczenia chorobowego w 2019 r., ale - z uwagi na zbyt krótkie przerwy między przysługującymi mu wcześniej świadczeniami - podstawę do jego naliczenia będzie stanowiła podstawa ostatnio wypłacanego świadczenia (np. z uwzględnioną premią za 2017 r.), nie będzie na nią miała wpływu wypłata premii za 2018 r., nawet jeśli nastąpiła ona przed sporządzeniem listy wypłat zasiłków.

Zasady uwzględniania premii rocznej, do której pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłków
Sytuacja Sposób postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
1. W okresie roku poprzedzającego powstanie niezdolności do pracy nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy. Premię roczną przyjmuje się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych po zmianie wymiaru czasu pracy w roku kalendarzowym poprzedzającym tę niezdolność.
2. Zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce po zakończeniu roku poprzedzającego powstanie niezdolności do pracy. Premię roczną przyjmuje się w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy.
3. Zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego powstanie niezdolności do pracy, a następnie po zakończeniu roku kalendarzowego poprzedzającego tę niezdolność. Należy obliczyć średni współczynnik wymiaru czasu pracy w roku kalendarzowym i składnik roczny przyjąć w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy.
4. Pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez cały rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. Premia roczna powinna być uwzględniona proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia w roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy.
5. Pracownik korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, który rozpoczął się przed rokiem poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy i skończył się w trakcie tego roku.
6. Premia za rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy została wypłacona zaliczkowo. Do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia przyjmuje się tę premię w wysokości wypłaconej zaliczkowo, a po jej wyrównaniu podstawę wymiaru zasiłku przelicza się uwzględniając to wyrównanie i wyrównuje wysokość zasiłku.
7. Premia za rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy nie została wypłacona do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat świadczeń chorobowych. Do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się premię roczną w wysokości wypłaconej za poprzedni rok. Ostateczna wypłata premii po ustaleniu podstawy wymiaru świadczenia nie powoduje ponownego ustalenia tej podstawy.
8. Sytuacja jak w pkt 7, przy czym premia nie została wypłacona również za rok poprzedni. Podstawę wymiaru świadczenia ustala się bez premii rocznej, a po jej wypłaceniu podstawę wymiaru świadczenia przelicza się, uwzględniając tę premię oraz wyrównuje wysokość zasiłku.
9. Premia roczna nie przysługuje za rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. Podstawę wymiaru świadczenia ustala się bez premii rocznej.
10. Premia roczna, zgodnie z przepisami płacowymi, zmniejszana jest proporcjonalnie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy. Podlega ona uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczenia po uzupełnieniu zgodnie z ogólnymi zasadami.
11. Premia roczna pomniejszana jest na podstawie przepisów płacowych za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ale nie w sposób proporcjonalny do okresu tej nieobecności. Podlega ona uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczenia w kwocie faktycznej, bez uzupełniania. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku, gdy przepisy płacowe nie zawierają wyraźnych postanowień o sposobie zmniejszania wysokości premii za okres pobierania zasiłku, a pracownik nie zachowuje do niej prawa za okres pobierania zasiłku.
Źródło: www.zus.pl
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.