Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zasiłek pielęgnacyjny dla 75-latki
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasiłek pielęgnacyjny dla 75-latki

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Bożena Dziuba

Moja mama nigdy nie pracowała zawodowo, a tym samym nie nabyła uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych (nadal jest na utrzymaniu męża - obecnie emeryta). W zeszłym miesiącu skończyła 75 lat. Słyszałam, że w tym wieku przysługuje jej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Co powinna zrobić, aby otrzymać to świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawdą jest, że świadczenie to przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 75 lat. Stanowi o tym art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.). Jednocześnie ustawa ta zastrzega, iż zasiłek pielęgnacyjny nie jest należny osobie:

  • umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
     
  • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Ponadto świadczenie to nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W celu uzyskania prawa do tego świadczenia mama Czytelniczki (lub osoba przez nią upoważniona) powinna wystąpić do urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania ze stosownym wnioskiem.


Obecnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.


Zasiłek pielęgnacyjny, z zastrzeżeniem dotyczącym wymienionych wcześniej negatywnych przesłanek uzyskania prawa do tego świadczenia, zostanie jej przyznany na czas nieokreślony, począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek bez możliwości wyrównania za okres wsteczny. Dlatego nie warto zwlekać z wystąpieniem o to świadczenie.

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60