Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zmiana pracodawcy a prawo do świadczeń chorobowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana pracodawcy a prawo do świadczeń chorobowych

Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Bożena Dziuba

Z dniem 1 października 2016 r. zatrudniłem pracownika, który kilka dni później dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 30 dni. Twierdzi, że jest poważnie chory i będzie długo nieobecny w pracy. Mam problem z ustaleniem mu prawa do świadczeń chorobowych, które będę musiał wypłacać, gdyż nie przedłożył świadectwa pracy z ostatniej firmy, w której (ponoć) był zatrudniony do 30 września 2016 r. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?

Choć przepisy tego wprost nie regulują, pracownik ubiegający się o świadczenie chorobowe powinien przedłożyć swojemu pracodawcy wszelkie dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do tego świadczenia oraz jego wysokości.

Stanowisko w tej sprawie zajął również ZUS w swoim komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl. Zdaniem organu rentowego pracownik, który w ciągu roku kalendarzowego zmienia zatrudnienie, w razie niezdolności do pracy u obecnego pracodawcy powinien przedłożyć świadectwo pracy lub inny dokument, wystawiony przez poprzedniego pracodawcę, potwierdzający:

  • czy i za jaki okres w danym roku kalendarzowym wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy,
     
  • za jaki okres wynagrodzenie to nie zostało pracownikowi wypłacone i z jakiej przyczyny - jeżeli w danym roku zgodnie z art. 14-17 ustawy zasiłkowej pozbawiono pracownika prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy.

Ponadto, w świetle art. 63 ust. 2 ustawy zasiłkowej, w razie wątpliwości dotyczących ustalania prawa do zasiłku lub jego wypłaty, Czytelnik, jako płatnik składek, może wystąpić do oddziału ZUS o wydanie decyzji w sprawie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60