Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Obniżenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obniżenie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Honorata Urbaniak

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące w razie niezdolności do pracy. Jest ono zaliczane do tzw. świadczeń krótkoterminowych. Wypłacane jest zasadniczo przez 182 dni okresu zwanego zasiłkowym. Ma ono na celu rekompensatę utraconego zarobku. Z tego też powodu jego wysokość uzależniona jest w głównej mierze od osiągniętego przez uprawnionego do zasiłku chorobowego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Przy czym tak jest, gdy świadczenie przysługuje w trakcie ubezpieczenia. Jeżeli natomiast należne jest ono za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, to ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia.

Prawo do zasiłku

Z tytułu czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje zasiłek chorobowy. Świadczenie należne jest:

 • ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego,
   
 • osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Przy czym w tym drugim przypadku wymagane jest, aby niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

 • 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
   
 • 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (zaświadczenie lekarskie zawiera wówczas kod literowy E).

Stanowi o tym art. 6-7 oraz art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem wymienionego okresu, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi odpowiednio przeciętny miesięczny przychód.

W przypadku zarówno ubezpieczonego będącego pracownikiem, jak i ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych (art. 46 ustawy zasiłkowej). Wymienioną zasadę stosuje się także przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Kwota zatem ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ulega zmianie od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku (patrz tabelka).

Płatnik zasiłku

Prawo do zasiłków określonych w ustawie zasiłkowej należnych po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ustala oraz wypłaca jednostka organizacyjna ZUS, z reguły właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia.

W przypadku gdy zobowiązanym do wypłaty świadczenia jest organ rentowy, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku. Może to uczynić odpowiednio na druku ZUS Z-3, ZUS Z-3a.

W przygotowanym zaświadczeniu płatnik składek wskazuje kwoty osiągniętego przez ubezpieczonego wynagrodzenia albo przychodu w okresie poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy.

Gdy zasiłek jest wypłacany za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, a ustalona we wskazany sposób kwota stanowiąca podstawę wymiaru zasiłku jest wyższa od obowiązującego w danym miesiącu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to podstawa podlega ograniczeniu do kwoty tego wynagrodzenia.

Kiedy nie stosuje się ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku do 100% przeciętnego wynagrodzenia?

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku do 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału nie ma zastosowania w przypadku podstawy wymiaru zasiłku:

- macierzyńskiego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
- chorobowego pracownika, któremu przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia (z tytułu niezdolności do pracy powstałej zarówno po ustaniu zatrudnienia, jak i w czasie zatrudnienia), gdy był on zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, a jedna z umów o pracę zakończyła się.

Tak wynika z komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl.


Kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
Okres obowiązywania Kwota stanowiąca 100% przeciętnego wynagrodzenia Kwartał, z którego przyjęto kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
od 1 czerwca
do 31 sierpnia 2016 r.
4.181,49 zł I kwartał 2016 r.
od 1 września
do 30 listopada 2016 r.
4.019,08 zł II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.