Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty świadczenia ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty świadczenia chorobowego w razie podwyżki wynagrodzeń

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023

Pracownica gminnego ośrodka pomocy społecznej od 10 listopada 2021 r. do 8 listopada 2022 r. przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem. Następnie od 9 listopada do końca 2022 r. wykorzystywała zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy, otrzymując za ten czas wynagrodzenie urlopowe obliczone z wynagrodzenia po podwyżce (przyznana od dnia powrotu do pracy). W lutym 2023 r. wypłaciliśmy jej dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. W jaki sposób dokonać uzupełnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty wynagrodzenia chorobowego, do którego pracownica nabyła prawo w marcu 2023 r.?

Pracodawca może dokonać uzupełnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego według metody przewidzianej dla stałych lub zmiennych składników wynagrodzenia, co wyjaśniamy poniżej.

Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego m.in. pracownikom samorządowych jednostek budżetowych określa ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872). Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje. W podstawie tej uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (także zasiłków z ubezpieczeń społecznych) roczne składniki wynagrodzenia, zmniejszane za okresy pobierania świadczeń chorobowych, wlicza się do tej podstawy w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 42 ust. 3 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 92 § 2 K.p.). Dodatkowe wynagrodzenie roczne, ze względu na sposób ustalania jego wysokości, jest proporcjonalnie zmniejszane za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy, dlatego przed uwzględnieniem w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego podlega uzupełnieniu. 

ZUSJak wyjaśnił ZUS w komentarzu do ustawy zasiłkowej (dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl), może być ono uzupełnione: "(...) z zastosowaniem metody przewidzianej dla zmiennych składników wynagrodzenia, tj. kwotę otrzymanego składnika rocznego, po pomniejszeniu o kwotę potrąconych składek, dzieli się przez liczbę dni przepracowanych w roku kalendarzowym oraz mnoży przez liczbę dni, którą pracownik przepracowałby w roku kalendarzowym albo z zastosowaniem metody przewidzianej dla stałych składników wynagrodzenia, tj. może być przyjęty w kwocie, którą pracownik otrzymałby, gdyby w danym roku kalendarzowym nie chorował, a więc w kwocie równej 8,5% sumy pełnego wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.". Wyboru jednej z metod uzupełniania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonuje pracodawca, przy czym wybraną powinien przyjąć dla wszystkich pracowników.

ZUS nie przewidział innych niż ww. metod uzupełniania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zatem mają one zastosowanie także w przypadku pracownicy z pytania, której bezpośrednio po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem w trakcie roku podwyższono wynagrodzenie za pracę. Należy przy tym pamiętać, że dla celów zasiłkowych wynagrodzenie urlopowe traktowane jest na równi z wynagrodzeniem za pracę.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że do 8 listopada 2022 r. pracownica otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł, a od 9 listopada 2022 r. zostało ono podwyższone o 500 zł i wynosi 5.000 zł. W lutym 2023 r. wypłacono jej dodatkowe wynagrodzenie za 2022 r. ustalone jako 8,5% wynagrodzenia uzyskanego przez pracownicę w okresie od 9 listopada do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 728,89 zł (z 251 dni "przepracowała" 36 dni).

W okresie od 1 do 5 marca 2023 r. pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. W podstawie jego wymiaru pracodawca, oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za okres od marca 2022 r. do lutego 2023 r. (z wyłączeniem miesięcy od marca do października 2022 r. z uwagi na przepracowanie mniej niż połowy wymiaru czasu pracy), uwzględni 1/12 kwoty dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego za 2022 r. (po uzupełnieniu).

Wariant 1 - pracodawca przy uzupełnianiu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stosuje metodę przewidzianą dla zmiennych składników wynagrodzenia.

Uzupełnione wynagrodzenie roczne wyniosło 4.385,25 zł, zgodnie z wyliczeniem: (728,89 zł - 99,93 zł) : 36 dni "przepracowanych" w 2022 r. x 251 dni do przepracowania w 2022 r. = 4.385,25 zł.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego zostanie przyjęta kwota 365,44 zł, tj. 4.385,25 zł : 12.

Wariant 2 - pracodawca przy uzupełnianiu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stosuje metodę przewidzianą dla stałych składników wynagrodzenia.

Uzupełnione wynagrodzenie roczne wyniosło 4.024,90 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • wynagrodzenie za okres od stycznia do października 2022 r. wyniosło 45.000 zł (4.500 zł x 10 m-cy),
 • wynagrodzenie za listopad 2022 r. wyniosło 4.875,20 zł, tj.:
  • za okres od 1 do 8 listopada: 4.500 zł : 160 godz. = 28,13 zł, 28,13 zł x 40 godz. = 1.125,20 zł,
  • za okres od 9 do 30 listopada: 5.000 zł : 160 godz. = 31,25 zł; 31,25 zł x 120 godz. = 3.750 zł,
  • łącznie: 1.125,20 zł + 3.750 zł = 4.875,20 zł,
 • wynagrodzenie za grudzień 2022 r.: 5.000 zł x 1 m-c = 5.000 zł,
 • dodatkowe wynagrodzenie za 2022 r. jakie pracownica by otrzymała, gdyby przepracowała cały rok: (45.000 zł + 4.875,20 zł + 5.000 zł) x 8,5% = 4.664,39 zł, a po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne w części, którą sfinansowałaby pracownica - 4.024,90 zł (4.664,39 zł - 639,49 zł).

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego zostanie przyjęta kwota 335,41 zł, tj. 4.024,90 zł : 12.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.