Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zasiłki chorobowy i macierzyński w razie zawieszenia wykonywania działalności
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasiłki chorobowy i macierzyński w razie zawieszenia wykonywania działalności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży i pobiera zasiłek chorobowy. Ze względu na stan zdrowia chciałaby zawiesić wykonywanie tej działalności. Czy w okresie absencji chorobowej jest to możliwe i nie wpłynie na prawo do zasiłku chorobowego? Czy po urodzeniu dziecka otrzyma zasiłek macierzyński?

Przebywanie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą na zwolnieniu lekarskim nie wyklucza możliwości zawieszenia przez nią wykonywania tej działalności. Zawieszenie to pozostaje wówczas bez wpływu na już wypłacany zasiłek chorobowy. Jeżeli jednak w tym czasie urodzi ona dziecko, to zasiłek macierzyński nie będzie jej przysługiwał.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zasady zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców określają przepisy art. 22-24 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). Co do zasady, wykonywanie działalności gospodarczej może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników lub zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Za pracowników uważa się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 K.p.). Statusu tego nie posiadają więc osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. zleceniobiorcy.

W wyniku zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca przestaje być objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (nie opłaca także dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) i ubezpieczenia zdrowotnego od dnia, w którym rozpoczyna się to zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności (art. 13 pkt 4, art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Zasiłek chorobowy w okresie zawieszenia wykonywania działalności

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności także wówczas, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z niezdolnością do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży. Co do zasady, okoliczność ta nie pozbawia go prawa do dalszego pobierania zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru (do dnia porodu, nie dłużej niż przez 270 dni). Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania tego ubezpieczenia. Nabycie więc przez taką osobę prawa do zasiłku chorobowego w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego, umożliwia jej skorzystanie z tego świadczenia także za nieprzerwany okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest jednak niewystąpienie żadnej z okoliczności wymienionych w art. 13 ustawy zasiłkowej, a zatem osoba ta nie może:

 • mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • kontynuować lub podjąć działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • być uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Nowe prawo Co prawda, zgodnie z nowym ust. 2 w art. 8 ustawy zasiłkowej, od 1 stycznia 2022 r. zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni, to jednak nie dotyczy to niezdolności do pracy m.in. przypadającej na okres ciąży. Zatem przedsiębiorca, który w trakcie pobierania zasiłku chorobowego przypadającego na okres ciąży zawiesi wykonywanie działalności, do dnia porodu jest uprawniony do tego zasiłku za cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy (nie dłużej niż do wyczerpania 270 dni okresu zasiłkowego).

Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w okresie zawieszenia wykonywania działalności

Inaczej będzie w przypadku prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego (albo w okresie urlopu wychowawczego). Jeżeli więc poród nastąpi w okresie zawieszenia wykonywania działalności, tj. wówczas gdy matka dziecka nie podlega m.in. ubezpieczeniu chorobowemu, nie będzie jej przysługiwało prawo do zasiłku macierzyńskiego. W związku z tym, jeżeli osoba, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej chce po urodzeniu dziecka otrzymać zasiłek macierzyński, to przed porodem powinna wznowić wykonywanie działalności i przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ponieważ zasiłek macierzyński przysługuje bez okresu wyczekiwania, ponowne przystąpienie do ubezpieczeń powinno nastąpić najpóźniej do dnia porodu.

UWAGA! Jeśli osoba, o której mowa w pytaniu, zawiesi wykonywanie działalności i w tym czasie urodzi dziecko, to będzie mogła ubiegać się o świadczenie rodzicielskie przyznawane na zasadach określonych w art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Przysługuje ono w wysokości 1.000 zł i w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie wypłacane jest przez 52 tygodnie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.