Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad chorym członkiem ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021

1) Pracownik zamierza skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dziadkiem, który po wypisaniu ze szpitala wymaga pomocy osoby trzeciej. Czy ma prawo do tego świadczenia, jeśli nie zamieszkuje z dziadkiem, a jedynie będzie u niego przebywał w czasie jego rekonwalescencji?

Generalnie tak, przy czym dla nabycia prawa do tego świadczenia pracownik musi spełnić określone warunki, o czym piszemy dalej.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad innym chorym członkiem rodziny (art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy zasiłkowej). Do członków rodziny, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy zasiłkowej, zalicza się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli w okresie sprawowania opieki pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym członkiem rodziny wymagany przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego uważa się za spełniony także, gdy ubezpieczony pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym tylko przez okres choroby (por. pkt 243 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Ważne: Dla nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego wymagane jest, aby w czasie sprawowania opieki poza ubezpieczonym nie było innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym mogących zapewnić opiekę choremu (art. 34 ustawy zasiłkowej).

Zwracamy uwagę! Za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę choremu nie uważa się m.in.:

 • osoby całkowicie niezdolnej do pracy, osoby chorej oraz osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie, a także
 • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie lub osoby prowadzącej gospodarstwo rolne albo działalność pozarolniczą.

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem limitowanym w roku kalendarzowym i w omawianym przypadku przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni w roku kalendarzowym. Przy czym łączny okres jego pobierania z tytułu opieki nad dziećmi (w tym niepełnosprawnymi) i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć odpowiednio 30 dni lub 60 dni w roku kalendarzowym. Co istotne limity te są niezależne od liczby osób uprawnionych do zasiłku i wymagających opieki.

Przykład

Pracownik w czerwcu 2021 r. wystąpił o zasiłek opiekuńczy na 7 dni w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym dziadkiem. W 2021 r. z tego świadczenia z tytułu opieki nad chorą matką skorzystała już siostra pracownika i otrzymała zasiłek opiekuńczy za 10 dni. W związku z tym, że matka i dziadek należą do grona rodziny pracownika i jego siostry, ubezpieczony ma prawo do zasiłku opiekuńczego wyłącznie za 4 dni (tj. 14 dni - 10 dni).


Biorąc powyższe pod uwagę, fakt, że pracownik nie mieszka na co dzień z dziadkiem nie jest przeszkodą dla przyznania zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem że ulegnie to zmianie w okresie sprawowania opieki. Jeśli więc w 2021 r. pracownik i jego rodzina nie wykorzystali pełnego limitu opieki (60 dni, w tym 14 dni na opiekę nad innym chorym członkiem rodziny) oraz w czasie jej sprawowania nie będzie innego domownika mogącego zaopiekować się chorym dziadkiem, to pracownik otrzyma zasiłek opiekuńczy.


2) Jakie dokumenty będzie musiał złożyć pracownik z pytania 1, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy?

O konieczności zapewnienia opieki choremu decyduje lekarz, wystawiając zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) zawierające m.in. dane ubezpieczonego (tj. osoby sprawującej opiekę), dane płatnika składek oraz okres zwolnienia od wykonywania pracy, datę urodzenia osoby pozostającej pod opieką i stopień jej pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym (art. 55 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia chorego członka rodziny (art. 55 ust. 4 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Stąd też zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z wcześniej wymienionego powodu powinien pracownikowi wystawić co do zasady lekarz leczący dziadka. W związku z tym, że zaświadczenia ZUS ZLA wystawiane są elektronicznie, nie ma konieczności dostarczania jego kopii pracodawcy (chyba że nie posiada on profilu na PUE ZUS).

Jeśli lekarz uzna, że dziadek wymaga opieki i wystawi pracownikowi stosowne zaświadczenie lekarskie, to kolejnym krokiem do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, zarówno gdy jego płatnikiem jest pracodawca, jak i ZUS, jest złożenie przez pracownika wniosku Z-15B "Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny". We wniosku tym m.in.:

 • wskaże okres za jaki ubiega się o zasiłek opiekuńczy (może on obejmować tylko kilka dni z okresu, na jaki zostało wystawione zaświadczenie ZUS ZLA),
 • poda dane osoby, nad którą jest sprawowana opieka, w tym PESEL, imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa,
 • złoży oświadczenia dotyczące obecności domownika w czasie sprawowania opieki, pozostawania w tym czasie z chorym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz w zakresie ilości dni opieki wykorzystanych w danym roku kalendarzowym, jeżeli w tym roku zmienił płatnika składek,
 • wpisze liczbę dni opieki wykorzystanej w danym roku kalendarzowym przez swojego małżonka oraz innych członków rodziny.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.