Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zwiększenie jednorazowego odszkodowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zwiększenie jednorazowego odszkodowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia pracownika w następstwie wcześniej przebytego wypadku przy pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021

Pracownik na początku zeszłego roku uległ poważnemu wypadkowi przy pracy i przez długi czas przebywał na zwolnieniu lekarskim, po którym wrócił do pracy. Z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłacił mu jednorazowe odszkodowanie. Od stycznia 2021 r. ponownie jest on niezdolny do pracy z powodu choroby mającej związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy. Czy w związku ze znacznym pogorszeniem stanu zdrowia przysługuje mu kolejne jednorazowe odszkodowanie? Jeśli tak, to kto powinien złożyć wniosek w sprawie jego przyznania?

Pracownik z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia mające związek z wcześniej przebytym wypadkiem przy pracy może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, składając stosowny wniosek bezpośrednio do ZUS.

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Przy czym za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Z kolei długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 1-3 ustawy wypadkowej). Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje lekarz orzecznik ZUS lub w II instancji - komisja lekarska ZUS, na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Lekarz orzecznik może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania ubezpieczonego, jeżeli dokumentacja zgromadzona w postępowaniu jest wystarczająca do jego wydania. Tak wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu... (Dz. U. z 2020 r. poz. 233), dalej rozporządzenia.

Co do zasady jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, po zaokrągleniu do pełnych złotych. Podstawą do jego naliczenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS, stosowane poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku. Stąd też kwota przysługująca za jeden procent uszczerbku na zdrowiu zmienia się co roku - nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Wskazniki i stawki Aktualne wskaźniki i stawki, w tym kwoty
jednorazowych odszkodowań, podajemy
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS, która wydawana jest w ciągu 14 dni od dnia:

 • uprawomocnienia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej,
 • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
Ważne: Wypłaty odszkodowania dokonuje ZUS z urzędu w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, od której przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zdarza się jednak, że już po ustaleniu stopnia uszczerbku na zdrowiu i wypłacie jednorazowego odszkodowania stan zdrowia ubezpieczonego pogarsza się. Jeżeli w konsekwencji ulegnie zwiększeniu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, to ubezpieczony może otrzymać dodatkowe świadczenie. Przy czym zostanie ono przyznane gdy stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych. Wówczas jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie (art. 12 ust. 2 ustawy wypadkowej). Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania (a także jego zwiększenia) przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji.

Zwiększone jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia, o którym mowa wyżej, przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego złożony wraz z niezbędną dokumentacją (w tym zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony oraz inną dokumentacją medyczną) bezpośrednio we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (generalnie tej samej, która wydała pierwszą decyzję w sprawie jednorazowego odszkodowania) - § 4 rozporządzenia.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że lekarz orzecznik ZUS po zakończeniu leczenia orzekł u pracownika 7% stałego uszczerbku na zdrowiu. W maju 2020 r. ZUS wypłacił jednorazowe odszkodowanie w kwocie 6.888 zł (984 zł x 7).

Po kilku miesiącach pracy nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia pracownika, będące następstwem wypadku przy pracy. Ponownie stał się on niezdolny do pracy. W związku z tym zamierza w kwietniu 2021 r. po raz kolejny złożyć w ZUS wniosek o jednorazowe odszkodowanie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania lekarz orzecznik ZUS stwierdzi zwiększenie stałego uszczerbku na zdrowiu co najmniej o 10 punktów procentowych, to na tej podstawie ZUS wyda decyzję o zwiększeniu jednorazowego odszkodowania. Gdyby np. wyniósł on 18%, to pracownik otrzymałby odszkodowanie w wysokości 11.363 zł, tj. 18% - 7% = 11% (procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było jednorazowe odszkodowanie); 1.033 zł x 11 = 11.363 zł.


Zwracamy uwagę! Wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu oraz jednorazowe odszkodowanie składa się w ZUS za pośrednictwem płatnika składek (pracodawcy). Natomiast przy zgłaszaniu wniosku o jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie ma potrzeby korzystania z pośrednictwa pracodawcy (§ 3 i 4 rozporządzenia).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.