Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wpływ zmiany regulaminu wynagradzania na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wpływ zmiany regulaminu wynagradzania na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020

1) W wyniku zmiany regulaminu wynagradzania od 1 stycznia 2020 r. została zlikwidowana premia regulaminowa wliczana dotychczas do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, natomiast wynagrodzenie roczne, pomniejszane za czas choroby, włączono w miesięcznej wysokości do płacy zasadniczej. W jaki sposób od stycznia 2020 r. należy ustalać podstawę wymiaru świadczeń chorobowych? Nadmieniamy, że wynagrodzenie roczne wypłacane jest w marcu następnego roku.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi co do zasady za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Uwzględnieniu w niej podlegają składniki wynagrodzenia, takie jak premie, nagrody, dodatki, o ile są oskładkowane i pracownik nie zachowuje do nich prawa (nie są wypłacane) za okresy absencji chorobowej. Przy czym jeśli dany składnik jest zmniejszany proporcjonalnie za dni choroby, uwzględnia się go w podstawie wymiaru po uzupełnieniu według zasad określonych w art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Natomiast gdy zmniejszenie następuje w inny sposób (kwotowo, procentowo), przyjmuje się go w kwocie faktycznie wypłaconej.

Co ważne, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych bierze się pod uwagę wyłącznie składniki, które zostały wypłacone. Jeśli więc dany składnik wynagrodzenia przysługuje, ale nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat świadczeń, to do podstawy wymiaru przyjmuje się go w wysokości wypłaconej za poprzedni okres. Wypłata tego składnika już po ustaleniu podstawy wymiaru nie powoduje ponownego jej obliczenia.

Składniki wynagrodzenia mogą być przyznawane za różne okresy, np. miesięczne, kwartalne, roczne. W przypadku omawianym w pytaniu miesięcznym składnikiem wynagrodzenia była premia regulaminowa, która podlegała wliczeniu do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, za które wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia tej podstawy. Z kolei składnikiem rocznym jest wynagrodzenie roczne uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Ważne: W razie podjęcia przez zakład pracy decyzji o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia od określonej daty, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego za okres od tego dnia ustala się z wyłączeniem tego składnika.

Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy zlikwidowany składnik został włączony w całości lub w części do innego albo zamieniony na inny składnik wynagrodzenia.

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w pytaniu. Regulamin wynagradzania obowiązujący w firmie do 31 grudnia 2019 r. przewidywał wypłatę premii regulaminowej i wynagrodzenia rocznego. Obydwa te składniki były zmniejszane za okresy absencji chorobowej i podlegały uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana regulaminu polegająca na całkowitej likwidacji premii regulaminowej oraz włączeniu 1/12 części wynagrodzenia rocznego do płacy zasadniczej. Spowodowało to konieczność wyłączenia premii z podstawy wymiaru świadczeń przysługujących od 1 stycznia br. Nagroda roczna nadal podlega wliczeniu do tej podstawy, z tym że w kwotach przypadających na miesiące roku poprzedzającego niezdolność do pracy, które zostały przyjęte do jej obliczenia.

Przykład

Do 31 grudnia 2019 r. pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze (3.400 zł), premię regulaminową w wysokości 15% płacy zasadniczej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalane w wysokości 8,5% sumy wynagrodzeń uzyskanych w roku kalendarzowym, za który przysługuje (wypłacane za dany rok w marcu następnego roku). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. w wysokości 3.468 zł wypłacono 6 marca 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. premia regulaminowa uległa likwidacji, a 1/12 część (3.468 zł : 12 = 289 zł) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wliczono do płacy zasadniczej, która od tego dnia wynosi 3.689 zł (3.400 zł + 289 zł).

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 2 do 6 marca 2020 r. (5 dni). Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od marca 2019 r. do lutego 2020 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019 r. w kwotach przypadających na miesiące od marca do grudnia 2019 r. (wynagrodzenie za styczeń i luty 2020 r. zawiera już część tego wynagrodzenia). Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi 3.183,23 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • [(3.400 zł + 289 zł) - 505,77 zł] x 10 m-cy = 31.832,30 zł,
   
 • (3.689 zł - 505,77 zł) x 2 m-ce = 6.366,46 zł,
   
 • (31.832,30 zł + 6.366,46 zł) : 12 = 3.183,23 zł.

W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie uwzględnił zlikwidowanej premii regulaminowej.


2) Czy w okolicznościach wskazanych w pytaniu 1 należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy przebywającej od sierpnia 2019 r. na urlopach związanych z rodzicielstwem?

Tak. Po zmianie od 1 stycznia 2020 r. regulaminu wynagradzania pracodawca powinien przeliczyć podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownikom, których niezdolność do pracy powstała przed 1 stycznia 2020 r. i trwała/trwa nadal po 31 grudnia 2019 r. Przeliczenie to polega na wyłączeniu z podstawy wymiaru premii regulaminowej.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że pracownica od 21 sierpnia 2019 r. do 18 sierpnia 2020 r. przebywa na urlopach związanych z rodzicielstwem i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński. Podstawę wymiaru tego zasiłku:

 • od 21 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r. wraz z premią regulaminową uzyskaną za te same miesiące oraz 1/12 kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.,
   
 • od 1 stycznia do 18 sierpnia 2020 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za te same miesiące wraz z kwotą wynagrodzenia rocznego za 2018 r., ale bez uwzględniania zlikwidowanej premii regulaminowej.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.