Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wypłata zasiłku chorobowego w okresie wypowiedzenia

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata zasiłku chorobowego w okresie wypowiedzenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019

1) Z dniem 30 czerwca br. wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę, zwalniając go jednocześnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Na początku września br. na PUE ZUS pojawiło się zwolnienie lekarskie tego pracownika. Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy (33 dni wynagrodzenia chorobowego wykorzystał na początku br.)? Jeśli tak, to czy jego wypłatę powinniśmy przekazać od razu do ZUS? Nadmieniamy, że jesteśmy płatnikiem zasiłków.

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, a jego wypłaty do dnia rozwiązania umowy o pracę powinien dokonać pracodawca, natomiast ZUS będzie ją kontynuował dopiero po ustaniu zatrudnienia.

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania (tj. do dnia rozwiązania umowy o pracę). Niezdolność do pracy z powodu choroby powstałej w tym czasie uprawnia go do zasiłku chorobowego (art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Nie ma więc znaczenia, że pracownik zachorował w okresie wypowiedzenia, ani też, że został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. W tym okresie bowiem stosunek pracy, a tym samym ubezpieczenie chorobowe nie ustało. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie modyfikuje uprawnień pracowniczych w zakresie świadczeń m.in. z ubezpieczeń społecznych. Pracownik do upływu okresu wypowiedzenia ma dokładnie takie same prawa jak pozostali pracownicy, czyli może również korzystać ze świadczeń chorobowych. Od dnia powstania niezdolności do pracy z powodu choroby przyczyną niewykonywania pracy nie jest odsunięcie od pracy tylko choroba.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej, prawo do zasiłków ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d tej ustawy, tj. z wyłączeniem osób uprawnionych do zasiłku za okres po ustaniu zatrudnienia. Z brzmienia tego przepisu wynika, że pracodawca będący płatnikiem zasiłków wypłaca świadczenia chorobowe za cały okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Tym samym do czasu rozwiązania umowy o pracę nie ma podstaw do przekazania wypłaty zasiłku do ZUS. Organ rentowy przejmie ten obowiązek dopiero od dnia następującego po ustaniu stosunku pracy (zakładając, że osoba ta nadal będzie chorowała).

Zwracamy uwagę! W celu wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia płatnik składek obowiązany jest przekazać do ZUS zaświadczenie na druku Z-3, w którym wykaże zestawienie wszystkich składników wynagrodzenia stanowiących podstawę wymiaru zasiłku (art. 61 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Ponadto aby ZUS mógł ustalić, czy nie zachodzą okoliczności wykluczające prawo do zasiłku chorobowego określone w art. 13 ustawy zasiłkowej, niezbędne będzie złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia, którego dane określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87) - może być ono sporządzone na przygotowanym przez ZUS formularzu Z-10.

Więcej przeczytasz w

Na temat wypełniania m.in. zaświadczenia
płatnika składek Z-3 pisaliśmy
Pomocniku Kadrowego stanowiącym dodatek do niniejszego numeru UiPP.


Przykład

Umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem 30 września br., po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w czasie którego pracownika odsunięto od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Od 19 sierpnia do 15 października br. jest niezdolny do pracy z powodu choroby (33 dni wynagrodzenia chorobowego wykorzystał na początku roku). Za czas choroby nabywa prawo do: 

 • zasiłku chorobowego wypłacanego przez pracodawcę za okres od 19 sierpnia do 30 września br. 
   
 • zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS za okres od 1 do 15 października br.


2) Pracownik był zatrudniony w firmie do 20 sierpnia br. Po kilku dniach od rozwiązania umowy o pracę uzyskaliśmy informację, że otrzymał on zwolnienie lekarskie. Czy były pracodawca ma w związku z tym jakieś obowiązki?

Jak już wyjaśniliśmy w odpowiedzi na pytanie 1, organem właściwym do wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia jest ZUS. Były pracodawca jest jednak zobowiązany do wystawienia, na wniosek byłego pracownika lub ZUS, zaświadczenia płatnika składek Z-3.

Lekarz wystawia zaświadczenie ZUS ZLA na podstawie danych ubezpieczonego i płatnika składek udostępnionych przez ZUS. Prawidłowość tych danych potwierdza u ubezpieczonego. Jest zobowiązany do uzyskania od niego nowych danych, jeśli posiadane są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne. Dotyczy to w szczególności informacji o pozostawaniu w ubezpieczeniu chorobowym u danego płatnika składek. Jeżeli cały okres niezdolności do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu ubezpieczenia, a z danych udostępnionych lekarzowi wynika, że ubezpieczenie chorobowe trwa, osoba, której lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie powinna go poinformować o ustaniu ubezpieczenia. Po wprowadzeniu tej informacji do systemu, zaświadczenie lekarskie nie powinno być udostępnione na profilu PUE ZUS byłego płatnika składek, pomimo iż to jego dane (NIP) zostaną wpisane w polu 22 formularza ZUS ZLA.

Jeśli więc były pracownik nie poinformował lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o ustaniu zatrudnienia, to zostało ono udostępnione byłemu pracodawcy na jego profilu PUE ZUS. Nie ma on jednak podstaw do podejmowania czynności z tym związanych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.