Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Kiedy premia zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy premia zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej miesięcznej wysokości wypłacamy premię miesięczną. W regulaminie mamy zapis, zgodnie z którym: "Premia indywidualna obliczana jest wskaźnikiem procentowym od wynagrodzenia zasadniczego należnego za efektywnie przepracowany czas pracy, w wysokości do 20% wynagrodzenia.". Czy premię należy wliczać do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, a jeżeli tak, to czy podlega ona uzupełnieniu?

W podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego (dalej zasiłków) nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie ich pobierania zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okresy ich pobierania. Tak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Z powołanego przepisu wynika, że do podstawy wymiaru zasiłków nie należy wliczać tych składników, które na mocy przepisów wewnątrzzakładowych są wypłacane za okresy absencji chorobowej. Ponadto wyłączeniu z niej podlegają te, w stosunku do których ww. przepisy nie zawierają jednoznacznych regulacji w tym zakresie, ale pracodawca udowodni, że są wypłacane za okres pobierania zasiłków. Takich wyjaśnień udzielił ZUS w ust. 295 komentarza do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl.

Pracodawca tworzy regulamin wynagradzania wspólnie z zakładową organizacją związkową (jeśli w zakładzie taka funkcjonuje) i wprowadza do niego odpowiednie zapisy dotyczące wypłaty (przyznawania, wysokości, sposobu ustalania) poszczególnych składników płacowych. W oparciu o te postanowienia pracodawca rozstrzyga, czy dany składnik podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłków.

W zapisie regulaminowym przedstawionym w pytaniu zostało określone, że premia indywidualna jest obliczana procentowo od wynagrodzenia zasadniczego należnego za czas efektywnie przepracowany. Wnioskujemy zatem, że ustala się ją od wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika za przepracowane dni miesiąca. Jako niewypłacana za okresy absencji chorobowych powinna być wliczana do podstawy wymiaru zasiłków.

To czy premię przed wliczeniem do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić wynika z zasad jej zmniejszania.

Ważne: Składniki wynagrodzenia, które na podstawie przepisów płacowych są zmniejszane za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy w sposób proporcjonalny podlegają uzupełnieniu przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków.

Przypominamy, że uzupełnienie następuje wówczas, gdy wynagrodzenie za miesiąc, za który premia została wypłacona, podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru, tj. mieści się w okresie 12 miesięcy przed chorobą oraz zostało obniżone wskutek usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego w tym miesiącu czasu pracy. W stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu premia jest obliczana jako procent wynagrodzenia uzyskanego za czas efektywnie przepracowany, czyli pomniejszonego proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy. Taki sposób naliczania premii świadczy o tym, że jest ona również zmniejszana proporcjonalnie za okresy absencji.

Przykład

Przyjmujemy, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2.800 zł oraz premię miesięczną w wysokości do 20% wynagrodzenia uzyskanego za czas przepracowany.

W marcu 2017 r., za który wynagrodzenie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za 5 dni sierpnia 2017 r., pracownik przez 9 dni chorował (od 6 do 14 marca). Za ten miesiąc otrzymał:

  • wynagrodzenie za pracę w kwocie: 1.960,03 zł,
     
  • premię w wysokości: 1.960,03 zł x 15% = 294 zł.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenie za marzec 2017 r. zostanie przyjęte w wysokości 2.778,54 zł, tj.

   2.800 zł + 420 zł (15% z 2.800 zł) = 3.220 zł,

   3.220 zł - 441,46 zł = 2.778,54 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60