Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który w każdym miesiącu ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który w każdym miesiącu korzystał z urlopu bezpłatnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Pracownik zatrudniony od trzech miesięcy w żadnym z nich nie przepracował więcej niż połowy obowiązującego go czasu pracy z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego. Obecnie stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi uzupełnione wynagrodzenie za każdy z miesięcy zatrudnienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy zasiłkowej, gdy pracownik w każdym miesiącu z przyczyn usprawiedliwionych wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a więc również wynagrodzenia za czas choroby, przyjmuje się wynagrodzenie za wszystkie miesiące po uzupełnieniu według zasad określonych w art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Do obliczenia świadczenia za czas choroby należy zatem przyjąć wynagrodzenie za każdy z tych miesięcy odpowiednio:

  • w wysokości określonej w umowie o pracę, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości,
     
  • po uzupełnieniu (dzieląc kwotę uzyskaną za przepracowane dni robocze przez ich liczbę i mnożąc przez liczbę dni, które był obowiązany przepracować w tym miesiącu), jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne i przepracował w danym miesiącu choćby 1 dzień.
Przykład

Pracownik zatrudniony od 2 stycznia 2017 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby od 10 do 14 kwietnia 2017 r. (5 dni).

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do marca 2017 r. W każdym z tych miesięcy pracownik z przyczyn usprawiedliwionych przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy.

Zakładając, że w umowie o pracę określono wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2.400 zł, to podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniosła 2.070,96 zł, według wyliczenia: (2.400 zł - 329,04 zł) x 3 m-ce = 6.212,88 zł; 6.212,88 zł : 3 m-ce = 2.070,96 zł.

Gdyby w umowie o pracę określono wynagrodzenie akordowe i w okresie od stycznia do marca 2017 r. pracownik uzyskał wynagrodzenie za pracę w wysokości:

miesiąc dni wynagrodzenie
obowiązujące do przepracowania przepracowane pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne uzupełnione
01/17 21 10 1.027,27 zł 2.157,27 zł
02/17 20 9 951,35 zł 2.114,11 zł
03/17 23 11 1.073,00 zł 2.243,55 zł
razem                                                                                                                                                                     6.514,93 zł

to podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniosłaby 2.171,64 zł (6.514,93 zł : 3 m-ce).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60