Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Dowody do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dowody do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016

Zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków lub ich wysokość oraz dokumenty niezbędne do ich przyznania i wypłaty określają przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w tej samej sprawie (Dz. U. poz. 2205 ze zm.).

Dowody określone w rozporządzeniu płatnicy składek posiadający profil na PUE ZUS mogą składać w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS (dalej: elektronicznie). Podstawowym dowodem służącym do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego przez pracodawcę jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy. Może ono zostać wystawione w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli wypłatę zasiłku dokonuje ZUS, do zaświadczenia lekarskiego należy dołączyć zaświadczenie płatnika składek zawierające w przypadku ubezpieczonego:

 • będącego pracownikiem - informacje określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia (odpowiadające danym zawartym w ZUS Z-3),
   
 • niebędącego pracownikiem, z wyłączeniem osoby prowadzącej działalność i osoby z nią współpracującej - informacje określone w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia (odpowiadające danym zawartym w ZUS Z-3a),
   
 • prowadzącego pozarolniczą działalność i osoby z nim współpracującej oraz duchownego - informacje określone w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia (odpowiadające danym zawartym w ZUS Z-3b).
Aktywne druki i formularze Wzory druków ZUS Z-3, ZUS Z-3a,
ZUS Z-3b, ZUS Z-10 dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl
w dziale Zasiłki i świadczenia

W sytuacji, gdy świadczenia chorobowe są wypłacane za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, do wskazanych wyżej dowodów dołącza się oświadczenie uprawnionego do świadczeń (np. byłego pracownika) zawierające dane określone w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. Odpowiadają one informacjom zamieszczanym w oświadczeniu na druku ZUS Z-10.

Jeśli za dni orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby, objętej jednym zaświadczeniem lekarskim, pracownikowi przysługuje:

 • wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, po wypłaceniu wynagrodzenia chorobowego przez płatnika składek przekazuje się do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 (odpowiednio ZUS Z-3a) zawierające identyfikator zaświadczenia lekarskiego, na podstawie którego dokonano wypłaty; jeżeli wypłaty dokonano na podstawie:
   
  • zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, dołącza się to zaświadczenie, pozostawiając w aktach kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
    
  • wydruku wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, nie dołącza się tego zaświadczenia (ZUS wypłaci zasiłek na podstawie zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej).

Powyższe dotyczy odpowiednio przypadków, gdy zasiłek chorobowy jest wypłacany najpierw przez płatnika składek, a następnie przez ZUS (np. po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub gdy płatnik składek nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków).

Jeżeli zaświadczenie lekarskie obejmuje okres, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe (lub zasiłek) wypłacane przez płatnika składek, a następnie wynagrodzenie chorobowe (lub zasiłek) wypłacane przez innego płatnika składek, dokumentem do wypłaty tego świadczenia przez innego płatnika jest odpowiednio zaświadczenie lekarskie:

 • w formie wydruku tego zaświadczenia (doręczonego w formie elektronicznej),
   
 • wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, zwrócone ubezpieczonemu przez płatnika, który dokonał wypłaty.

Płatnik, który zwrócił zaświadczenie lekarskie, na podstawie którego dokonał wypłaty świadczenia, pozostawia w aktach jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jest to niezbędne do udokumentowania prawidłowości wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku).

Jeśli dowodem do wypłaty świadczenia było zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej, inny płatnik składek dokonuje wypłaty wynagrodzenia chorobowego (lub zasiłku) na podstawie wystawionego, na wniosek ubezpieczonego, zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej zamieszczonego na profilu informacyjnym tego płatnika składek albo na podstawie wydruku zaświadczenia lekarskiego uzyskanego przez ubezpieczonego od wystawiającego zaświadczenie lekarskie.

Gdy niezdolność do pracy powstanie za granicą

Dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym lub przez zagranicznego lekarza:

 • zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,
   
 • określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Tłumaczenia na język polski nie stosuje się do zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.

Wypłata zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru

W przypadku, gdy przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek w drodze do pracy lub z pracy, a ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru z więcej niż jednego tytułu, dowodem do wypłaty zasiłku (także wynagrodzenia chorobowego) jest oryginał albo kopia karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS.

Jeżeli jednak niezdolność do pracy wynika z następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, dowodem do wypłaty świadczenia, obok zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA lub e-ZLA), jest zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające związek niezdolności do pracy z wcześniejszym wypadkiem (ze wskazaniem daty zdarzenia), złożone w formie papierowej lub elektronicznej. Gdy zasiłek chorobowy przysługuje z więcej niż jednego tytułu, dowodem do wypłaty dla kolejnego płatnika jest oryginał lub kopia tego zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.