Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy w podstawie ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Pracownik otrzymuje dodatek stażowy przyznany w stałej miesięcznej wysokości 70 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania jest on pomniejszany proporcjonalnie za dni absencji chorobowej oraz urlopu wypoczynkowego. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi za kilka dni lipca br. należy wliczyć m.in. wynagrodzenie za maj br., w którym pracownik przez 5 dni korzystał z urlopu wypoczynkowego. Czy należy uzupełnić wynagrodzenie za ten miesiąc?

Nie. Jak stanowi art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej, jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru:

 • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy,
   
 • przyjmuje się uzupełnione wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Jeśli chodzi o dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, to traktuje się je na równi z dniami, w których była świadczona praca (por. ust. 290 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Ważne: Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik pracował i korzystał z urlopu wypoczynkowego, przyjmuje się do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w kwocie faktycznie uzyskanej.

Uzupełnieniu podlega wynagrodzenie za taki miesiąc, w którym wystąpiła usprawiedliwiona nieobecność w pracy wpływająca na zmniejszenie jego wysokości, czyli np. absencja chorobowa lub urlop bezpłatny (oczywiście pod warunkiem, że w miesiącu tym pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy).

Przykład

Pracownik obok wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości 2.600 zł otrzymuje dodatek za staż pracy w kwocie 70 zł. Dodatek jest pomniejszany proporcjonalnie za dni absencji chorobowej oraz urlopu wypoczynkowego.

W lipcu 2016 r. pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 5 dni. Podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. W okresie tym pracownik:

 • w marcu 2016 r. przez 3 dni chorował i 2 dni korzystał z urlopu wypoczynkowego, w związku z czym z obowiązujących 22 dni przepracował (wraz z urlopem) 19 dni,
   
 • w maju 2016 r. przez 5 dni korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca przyjmie:

 • uzupełnione wynagrodzenie za marzec 2016 r., tj. (2.600 zł + 70 zł) - 366,06 zł = 2.303,94 zł,
   
 • wynagrodzenie za maj 2016 r. w kwocie faktycznie wypłaconej.


Zwracamy uwagę!
Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym otrzymuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 K.p.). Oznacza to, że dodatek stażowy powinien być wypłacony w pełnej wysokości bądź (o ile ma charakter zmienny) wliczony do wynagrodzenia urlopowego. W przypadku przedstawionym w pytaniu, dodatek został określony w stałej miesięcznej wysokości. Zatem właściwym rozwiązaniem byłoby odstąpienie przez pracodawcę od pomniejszania tego dodatku za dni urlopu wypoczynkowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60