Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wypłata zasiłku opiekuńczego za czas sprawowania opieki nad ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypłata zasiłku opiekuńczego za czas sprawowania opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016

Pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku 6 lat. Żona pracownika, sprawująca stałą opiekę nad dziećmi, przebywa wraz z młodszym dzieckiem w szpitalu. Czy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy?

Tak. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372), dalej: ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego (lub rodzica dziecka), stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Prawo do zasiłku opiekuńczego rozpatruje się indywidualnie, badając aktualną sytuację rodzinną pracownika wnioskującego o jego wypłatę.

Generalnie pobyt małżonka ubezpieczonego w szpitalu uprawnia do zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad dzieckiem, o ile przed pójściem do szpitala był on stałym opiekunem dziecka. Zasiłek nie przysługuje w sytuacji, gdy we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku (nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat) - art. 34 ustawy zasiłkowej.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu żona pracownika sprawuje stałą opiekę nad dziećmi, zarówno nad tym, które pozostało w domu, jak też przebywającym w szpitalu. Jej pobyt w szpitalu uzasadnia więc wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania przez pracownika opieki nad zdrowym dzieckiem. Nie ma przy tym znaczenia, czy pobyt matki dziecka w szpitalu ma związek z jej chorobą, czy też z chorobą dziecka. Istotne jest, że jej obecność przy dziecku została potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, wystawionym pracownikowi na zwykłym druku, zawierającym:

  • imię i nazwisko małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem,
     
  • okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem (w przedstawionej sytuacji tym, które pozostało w domu),
     
  • imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka,
     
  • pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.

Oprócz ww. zaświadczenia pracownik powiem przedłożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15.

Aktywne druki i formularze Wzór wniosku ZUS Z-15 dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Zasiłki i świadczenia

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60