Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Obliczanie zasiłku dla przedsiębiorcy deklarującego podwyższoną podstawę wymiaru ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie zasiłku dla przedsiębiorcy deklarującego podwyższoną podstawę wymiaru składek

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016

Od kilku miesięcy prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Jako podstawę wymiaru składek deklaruję kwotę 7.000 zł. W lutym br. mam planowany zabieg, po którym około dwóch miesięcy będę przebywał na zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób ZUS obliczy mi wysokość zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 48 ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu prowadzącemu działalność stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Za przychód uważa się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej).

W sytuacji gdy, jak w przypadku opisanym w pytaniu, ubezpieczenie chorobowe trwa krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, a ubezpieczony samodzielnie deklaruje kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, to zgodnie z art. 48a ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

 • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku oraz
   
 • kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu 13,71%, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Zakładając, że ubezpieczenie chorobowe Czytelnika z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej trwa od 1 września 2015 r., to do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zostanie przyjęta suma:

 • przeciętnej najniższej podstawy wymiaru składki, po odliczeniu 13,71%, za okres od września 2015 r. do stycznia 2016 r. (za 5 miesięcy ubezpieczenia),
   
 • 1/12 przeciętnej kwoty podstawy wymiaru składki w części przewyższającej najniższą podstawę, po odliczeniu 13,71%, za te same 5 miesięcy i pomnożonej przez ich liczbę (czyli 5).
Przykład

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2015 r. i od tego dnia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Jako podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia zadeklarowała kwotę 7.000 zł. Najniższa podstawa wymiaru składek obowiązująca tę osobę wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2015 r. - 2.375,40 zł, a w 2016 r. - 2.433 zł.

Po odliczeniu 13,71% kwoty te wynoszą odpowiednio 2.049,73 zł i 2.099,44 zł.

W lutym 2016 r. nabyła prawo do zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi kwota 3.718,27 zł, według wyliczenia:

 • przeciętna najniższa podstawa wymiaru składek:
  [(2.049,73 zł x 4 m-ce) + (2.099,44 zł x 1 m-c)] : 5 m-cy = 2.059,67 zł,
   
 • 1/12 przeciętnej kwoty przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek:
  7.000 zł - 2.375,40 zł = 4.624,60 zł; (4.624,60 zł - 634,03 zł) x 4 m-ce = 15.962,28 zł,
  7.000 zł - 2.433 zł = 4.567 zł; (4.567 zł - 626,14 zł) x 1 m-c = 3.940,86 zł,
  (15.962,28 zł + 3.940,86 zł) : 5 m-cy = 3.980,63 zł,
  3.980,63 zł : 12 = 331,72 zł,
   
 • kwota stanowiąca podstawę wymiaru zasiłku:2.059,67 zł + (331,72 zł x 5) = 3.718,27 zł.

Za każdy dzień choroby otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 99,15 zł (3.718,27 zł x 80% : 30), a za czas ewentualnego pobytu w szpitalu - 86,76 zł (3.718,27 zł x 70% : 30).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60