Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Odsetki za zwłokę od należności podatkowych w księgach urzędu ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych w księgach urzędu gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023

Od zaległości podatkowych, m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczane są odsetki za zwłokę. Czy w urzędzie gminy właściwym kontem do ewidencji odsetek za zwłokę od należności podatkowych jest konto 750, czy konto 720?

Właściwym kontem do ewidencji odsetek za zwłokę od należności podatkowych jest w urzędzie gminy konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych", a nie konto 750 "Przychody finansowe".

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, ewidencja odsetek za zwłokę w zapłacie należności prowadzona jest generalnie na koncie przychodów finansowych (konto 750). Wyjątkiem są odsetki od zaległości podatkowych. Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są bowiem stosować przy ewidencji podatków i opłat, stanowiących dochody własne gminy, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375). Przypominamy, iż dochodami własnymi gminy realizowanymi przez organ podatkowy gminy (czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta) są m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych, do których - zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) - zalicza się podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę uzdrowiskową, opłatę reklamową oraz opłatę od posiadania psów. Zgodnie zaś z § 20 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" ewidencjonuje się przychody z tytułu podatków w następujący sposób:

1) na stronie Wn konta 720 księguje się:

a) odpisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 221,

b) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 221;

2) na stronie Ma konta 720 księguje się:

a) przypisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 221,

b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej - na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 221.

Wpłatę odsetek za zwłokę ujmuje się na koncie podatnika, tzn. na koncie szczegółowym prowadzonym do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" po stronie Ma (w korespondencji z kontem 130 lub 101). Natomiast na stronie Wn konta 221 księguje się przypis odsetek za zwłokę w kwocie wpłaconej (w korespondencji z kontem 720).

Ewidencja odsetek za zwłokę od należności podatkowych w organie podatkowym

1. Wpływ odsetek od należności podatkowych na rachunek bankowy lub do kasy urzędu:

- Wn konto 130 "Rachunek bieżący urzędu" lub 101 "Kasa",
- Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

2. Przypis odsetek od należności podatkowych w kwocie wpłaconej:

- Wn konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",
- Ma konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

Warto przy tym zaznaczyć, iż przepisy art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zobowiązują jednostki budżetowe do naliczania i ewidencjonowania odsetek od nieterminowych płatności nie później niż na koniec każdego kwartału. Obowiązek przypisywania należnych odsetek pod datą ostatniego dnia kwartału, w tym także odsetek od zobowiązań podatkowych, wynika ponadto z § 11 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Przepis ten stanowi bowiem, iż odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Przypis należnych odsetek za zwłokę od należności podatkowych dokonywany na koniec kwartału odbędzie się zapisem analogicznym jak przypis tych odsetek w kwocie wpłaconej (dokonywany równolegle do ich wpłaty), czyli zapisem po stronie Wn konta 221, w korespondencji ze stroną Ma konta 720.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.