Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Laptopy dla uczniów w księgach organu prowadzącego szkołę
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Laptopy dla uczniów w księgach organu prowadzącego szkołę

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023

Na podstawie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli uczniowie otrzymują laptopy. Są one przekazywane rodzicom uczniów na własność lub na podstawie umowy użyczenia. Jak w księgach organu prowadzącego szkołę ująć laptopy przekazywane uczniom? Czy ewidencją księgową objąć wszystkie laptopy?

1. Zasady przekazywania laptopów w świetle ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Nowe prawoNa mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369), począwszy od roku szkolnego 2023/2024, kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół wymienionych w tej ustawie przekazywane będą komputery przenośne typu laptop. Organem właściwym do udzielania powyższego wsparcia jest minister właściwy do spraw informatyzacji, który dokonuje zakupu laptopów, a następnie przekazuje je uczniom klasy objętej wsparciem. Przekazanie laptopa uczniowi następuje na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia (umowa przekazania na własność albo umowa użyczenia - zgodnie z preferencjami rodziców). Zgodnie z ww. ustawą, laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców. Organ prowadzący szkołę sporządza protokół z przekazania laptopa. W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia klasy objętej wsparciem laptop jemu przekazany stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę. Rodzic ucznia klasy objętej wsparciem składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia. Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia. Laptop przyznany na podstawie umowy użyczenia w przypadku zmiany szkoły przez ucznia podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły.

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi ewidencję zakupionych i przekazanych laptopów organom prowadzącym szkołę. Ewidencja ta zawiera w szczególności:

1) wysokość wydatkowanych środków na zakup laptopów w danym roku,

2) liczbę laptopów przekazanych organom prowadzącym szkołę w podziale na województwa, powiaty i gminy,

3) numery seryjne laptopów,

4) imiona i nazwiska rodziców, którym organ prowadzący szkołę przekazał na własność albo użyczył laptopy.


2. Ujęcie przekazanych laptopów w ewidencji księgowej

W celu kontroli przekazanych laptopów organ prowadzący szkołę powinien - naszym zdaniem - wprowadzić do ewidencji księgowej wszystkie otrzymane (a następnie przekazane uczniom) laptopy, ujmując je na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". Przy czym laptopy przekazane na własność rodzicom ucznia wskazane jest następnie - na podstawie zawartej umowy - wyksięgować z ewidencji bilansowej. Natomiast laptopy przekazane na podstawie umowy użyczenia powinny pozostać na koncie pozostałych środków trwałych. Przekazane na podstawie umowy użyczenia składniki majątku prawnie pozostają bowiem własnością użyczającego. Umowa ta nie przenosi własności laptopów na rodziców.

Ewidencja księgowa laptopów przekazywanych
uczniom w księgach organu prowadzącego szkołę

1. Wprowadzenie do ewidencji księgowej wszystkich otrzymanych laptopów:

- Wn konto 013 "Pozostałe środki trwałe" (w analityce: Laptopy dla uczniów),
- Ma konto 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych".

2. Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej laptopów przekazanych na własność rodzicom ucznia (na podstawie zawartej umowy):

- Wn konto 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych",
- Ma konto 013 "Pozostałe środki trwałe" (w analityce: Laptopy dla uczniów).

3. Przekazanie laptopów na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami ucznia:

- Wn konto 013 "Pozostałe środki trwałe" (w analityce: Laptopy przekazane na podstawie umowy użyczenia),
- Ma konto 013 "Pozostałe środki trwałe" (w analityce: Laptopy dla uczniów).

4. Zwrot laptopa przekazanego na podstawie umowy użyczenia:

- Wn konto 013 "Pozostałe środki trwałe" (w analityce: Laptopy dla uczniów),
- Ma konto 013 "Pozostałe środki trwałe" (w analityce: Laptopy przekazane na podstawie umowy użyczenia).

Uwaga Redakcji:

Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na pytania Serwisu Samorządowego PAP (pytania i odpowiedzi dostępne na stronie https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mc-nie-trzeba-wpisywac-na-stan-laptopow-przekazanych-rodzicom) stwierdziło, iż:

"Organ prowadzący szkołę stanowi jedynie rolę pośrednika pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a uczniem, w którego imieniu umowę podpisuje jego rodzic (opiekun prawny). W związku z tym organ prowadzący szkołę nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencjonowania jako majątku własnego laptopów, które zostaną przekazane na własność ucznia. Jeśli rodzic odmawia przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem sprzętu staje się organ prowadzący i wprowadza sprzęt do własnej ewidencji środków. Uczeń otrzymuje laptop na podstawie umowy użyczenia pomiędzy organem prowadzącym a rodzicem."

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.